Omanarvontunto on hyvinvoinnin kulmakivi ja äärimmäisen tärkeä osa hyvinvointia. Omanarvontunto on yksilön kokemus ja sisäistynyt kuva omasta itsestä. Se on syvin osa ihmistä ja sisin kokemus siitä, miten on tullut nähdyksi ja katsotuksi elämän aikana.

Omanarvontunto on hyvinvoinnin kulmakivi

Kun on tullut nähdyksi rakastavasti, sisäistyy kokemus, että on rakastettava vaikkei ole täydellinen. Muodostuu sisäinen lupa kuunnella omia voimavaroja. Ankaran ja vaativan katseen alla kasvanut ja elänyt on sisäistänyt valtavan sisäisen vaatimuksen. Vaativuus ja ankaruus sisäistyttyä yksilö joko suorittaa pakonomaisen armottomasti tai kapinoi vaatimusta ja ankaruutta vastaan.

Omanarvontunto vaikuttaa henkilökohtaiseen hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja kykyyn tehdä päätöksiä. Omanarvontunto, arvot ja tarpeet yhdessä muodostavat sisäisen linjan, jonka pohjalta arkiset valinnat tehdään.

Omanarvontunnon vaikutus elämän valinoissa

Kun omanarvontunto on terve, yksilö kykenee asettamaan terveitä rajoja. Hän kykenee tekemään valintoja, jotka edistävät omaa hyvinvointia, ja kohtelemaan itseään kunnioittavasti. Terve omanarvontunto auttaa myös vastustamaan ulkoista painetta ja vähentämään tarvetta miellyttää muita oman itsensä kustannuksella. Lisäksi se mahdollistaa virheiden tekemisen ja niistä oppimisen ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti yksilön kokemukseen omasta arvosta.

Esimerkiksi, jos henkilöllä on terve omanarvontunto, hän voi tehdä päätöksiä omista tarpeista ja toiveista käsin. Hän voi kieltäytyä ylitöistä, jos tuntee tarvitsevansa lepoa tai aikaa perheensä kanssa. Hän arvostaa omaa hyvinvointiaan ja rajojaan, eikä tee asioita vain miellyttämisen tarpeesta tai hylkäämisen pelosta.

Toisaalta, jos henkilön omanarvontunto on rikottu, hän saattaa tehdä valintoja, jotka ovat haitallisia hänen hyvinvoinnilleen. Esimerkiksi suostuu jatkuvasti muiden pyyntöihin siinä pelossa, että muutoin tulee hylätyksi ja arvostelluksi. Tällainen henkilö saattaa jatkuvasti ottaa vastaan lisätehtäviä työssään, vaikka omat voimavarat eivät siihen enää riittäisi. Tämä johtaa uupumukseen. Kun sisäistä lupaa omien hyvinvoinnin rajojen kuulemiseen ei ole, rajat ylittyvät toistuvasti ja sen seurauksena on uupumus toisensa perään.

Miten sitten rikkoutunutta omanarvontuntoa voi korjata?

  1. Miellytä itseäsi enemmän kuin muita: Tee päätöksiä, jotka tuottavat sinulle iloa ja tyydytystä, sen sijaan että yrittäisit jatkuvasti miellyttää muita. Näin osoitat itsellesi arvostusta ja kunnioitusta.
  2. Muista, että olet riittävä ja hyvä ilman suoritteita: Arvosta itseäsi sellaisena kuin olet, äläkä mittaa arvoasi saavutusten tai suoritusten kautta.
  3. Elämä on nyt: Keskity nykyhetkeen ja nauti elämästäsi juuri nyt, sen sijaan että huolehtisit liikaa menneestä tai tulevasta. Vaikeankin elämäntilanteen keskellä on lupa nauttia elämän pienistä asioista.
  4. Hyvinvointisi heijastuu lähipiiriisi: Kun pidät huolta omasta hyvinvoinnistasi, se vaikuttaa positiivisesti myös ympärilläsi oleviin ihmisiin. Hyvinvoivat yksilöt tukevat toistensa omanarvontunnon eheyttä.
  5. Löydä pieni ilo jokaisesta päivästä: Kiinnitä huomiota elämän pieniin iloihin ja kauneuteen, tämä auttaa sinua tuntemaan olosi onnellisemmaksi ja arvostamaan itseäsi enemmän.
  6. Lopeta itsesi vertaaminen muihin: Jokainen ihminen on ainutlaatuinen, ja vertailu voi johtaa turhaan itsekritiikkiin. Keskity sen sijaan omiin vahvuuksiisi ja saavutuksiisi. Keskity asioihin, jotka tuottavat sinulle iloa ja valoa elämään. Murheita elämässä riittää, mutta niiden ei tarvitse viedä kaikkea tilaa elämässä.
  7. Harjoita itsemyötätuntoa: Ole ystävällinen itsellesi, tunnista omat tunteesi ja tarpeesi, ja kohtele itseäsi samalla ymmärryksellä ja myötätunnolla kuin kohtelisit hyvää ystävää. Sinun tulee olla itsesi paras ystävä.
  8. Kiitollisuuden harjoittaminen: Kirjoita ylös tai mieti mielessäsi asioita, joista olet kiitollinen itsessäsi joka päivä. Tämä auttaa sinua löytämään niitä asioita, joista voit iloita arkisessa elämässä, pieniä ilon pisaroita löytyy harmaimmastakin elämän päivästä.

Nämä ovat vain joitakin esimerkkejä siitä, miten voit vahvistaa omanarvontuntoasi arkipäiväisillä valinnoilla ja toimilla. On tärkeä muistaa, että omanarvontunnon tervehtyminen on prosessi, joka vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Omanarvontunnon tervehtyminen on eheämmäksi kasvamisen prosessi.

Blogitekstin kirjoittaja:

Ritva Huusko

Psykoterapeutti, perheterapeutti