Onko perheterapeutti psykoterapeutti? Tämä on useimmiten kuulemani kysymys, kun kerron olevani perheterapeutti.

Perheterapia on psykoterapian muoto, joka keskittyy perheen dynamiikan ja vuorovaikutussuhteiden parantamiseen. Mutta onko jokainen perheterapeutti myös psykoterapeutti? Tämä on kysymys, joka herättää usein keskustelua sekä asiakkaiden että terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Mikä on psykoterapeutti?

Psykoterapeutti on laillistettu ammattilainen, joka on koulutettu tarjoamaan psykoterapiaa yksilöille, pareille ja ryhmille. Psykoterapeutin koulutus sisältää pitkän ja perusteellisen teoreettisen ja käytännön koulutuksen, joka kattaa erilaiset psykoterapian menetelmät ja lähestymistavat. Psykoterapeutin pätevyys ja oikeus harjoittaa ammattiaan edellyttää soveltuvaa pohjakoulutusta (sairaanhoitaja, lääkäri, psykologi ym.) sekä 3,5-4 vuoden lisäkoulutusta psykoterapiasta.

Perheterapeutin erityisosaaminen

Perheterapeutti puolestaan on psykoterapeutti, joka on erikoistunut perheiden kanssa työskentelyyn. Perheterapeutit käyttävät monenlaisia menetelmiä. Näitä voivat olla strukturaalinen, ratkaisukeskeinen ja narratiivinen perheterapiaa, joita perheterapeutti käyttää auttaakseen perheitä käsittelemään konflikteja, kommunikaatio-ongelmia ja muita haasteita, jotka vaikuttavat perheen hyvinvointiin.

Erikoistuminen perheterapiaan

Vaikka monet perheterapeutit ovat psykoterapeutteja, kaikki psykoterapeutit eivät ole perheterapeutteja. Perheterapeutiksi tuleminen edellyttää oman koulutusohjelman läpikäymisen sekä kokemusta perheiden kanssa työskentelystä. Tämä koulutus keskittyy perheen rakenteiden, roolien ja käyttäytymismallien ymmärtämiseen sekä terveiden rajojen ja vuorovaikutussuhteiden edistämiseen.

Valmistumisen jälkeen perheterapeutin on rekisteröidyttävä Valviralle ja tämän jälkeen hänet tietonsa löytyvät JulkiTerhikistä. Perheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattinimike.

Perheterapian vaikutus perheen hyvinvointiin

Perheterapian tavoitteena on voimaannuttaa perheenjäseniä ja parantaa heidän sosiaalista järjestelmäänsä. Terapeutti työskentelee perheen kanssa luodakseen turvallisuuden ja kiintymyksen ilmapiirin, jossa jokainen jäsen voi tuntea tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Tämä prosessi auttaa perheitä kehittämään ymmärrystä ja empatiaa toisiaan kohtaan, mikä on olennaista terveiden perhesuhteiden ylläpitämisessä.

Yhteenveto

Vaikka perheterapeutti voi olla psykoterapeutti, on tärkeää ymmärtää, että nämä kaksi ammattinimikettä eivät ole synonyymejä. Perheterapeutti on erikoistunut työskentelemään perheiden kanssa ja käyttää tiettyjä menetelmiä ja lähestymistapoja, jotka eroavat muista psykoterapian muodoista. Psykoterapeutti voi olla erikoistunut moniin eri terapian muotoihin, ja perheterapia on yksi näistä erikoisaloista. On tärkeää valita terapeutti, joka on koulutettu ja pätevä käsittelemään juuri niitä haasteita, joita asiakas tai perhe kohtaa.

Ritva Huusko
Perheterapeutti
Psykoterapeutti