Miten omanarvontunto vaikuttaa valintoihin? Omanarvontunto on itsetunnon perusta. Se muotoutuu kasvun,
kehityksen ja elämän aikana. Omanarvontunto muodostuu vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteissa joko hyväksi tai rikotuksi.

Mitä terveempi omanarvontunto on, sitä vapaampi yksilö on
elämään hänen hyvinvointiansa tukevaa elämää. Vastavuoroisesti
mitä rikotumpi omanarvontunto on, sitä enemmän yksilö joutuu
taistelemaan oman uskomusjärjestelmänsä kanssa.
Hän taistelee sisäisestä luvasta elää haluamaansa ja hänen hyvinvointiansa tukevaa elämää.

Rikottu omanarvontunto ja valinnat

Rikottu omanarvontunto johtaa yksilön suorittamaan miellyttääkseen toisia keinolla millä hyvänsä. Valinnat ovat usein omanarvontuntoa rikkovia, ajavat yksilön uupumukseen ja turhautumiseen ja toisten ihmisten miellyttämiseen. Oma elämä, hyvinvointi ja itselle tärkeät valinnat jäävät huomioimatta siinä pelossa, ettei kelpaa muille aitona omana itsenään.

Terveen omanarvontunnon vaikutukset

Terve omanarvontunto saa aikaan rauhaa, hyvinvointia sekä sisäistä lupaa lepoon – voi olla oma itsensä kaikessa rauhassa.

Terve omanarvontunto antaa vapauden elää omanlaista elämää ja valitsemaan esimerkiksi koulutuksen, työn, asuinpaikan ja parisuhteen tai yksinolon sen mukaan, mitä elämältään toivoo. Valinnat, joita yksilö tekee, hän tekee kuunnellen omaa hyvin- ja pahoinvointiaan.

Terve omanarvontunto rajaa valinnoilla pois negatiivisesti hyvinvointiin vaikuttavia asioita

Terve omanarvontunto antaa sisäisen luvan rajata elämässä niitä asioita pois, jotka tuovat hänelle pahoinvointia, ja lisätä niitä asioita, jotka tukevat hyvinvointia.

Esimerkiksi pahoinvointia tuoviin vuorovaikutussuhteisiin ei tarvitse mukautua tullakseen hyväksytyksi. Tällaisesta vuorovaikutussuhteesta on lupa ottaa etäisyyttä ja näin turvata oma hyvinvointi.

Yksilöllä on vapaus olla oma itsensä

Terve omanarvontunto antaa sisäisen luvan tehdä omaa elämäänsä koskevat ratkaisut ja yksilö tietää silti olevansa aina yhtä tärkeä, rakastettu ja läheisille arvokas, tapahtuipa mitä elämässä hyvänsä.

Jokainen tekee virheitä ja opettelee elämää, silti yksilöllä on lupa rajata voimia vieviä asioita elämässään ja suojata näin omaa hyvinvointiaan.

Kun yksilöllä ei ole tarvetta sanoa tai tehdä asioita vain jotakuta miellyttääkseen, toiset ihmiset voivat tulkita terveen omanarvon omaavan henkilön päätökset ja aitouden itsekkyydeksi tai ylimieliseksi käytökseksi.

Kokiessaan olevansa hyväksytty omana itsenään, hänen ei tarvitse yrittää miellyttää ketään. Toisen epäaidoille imartelulle ja johdattelulle ei ole tarvetta eikä sijaa hänen elämässään.

Tilaa maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle ja saa ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.

Blogitekstin kirjoittaja

Soile Punkari

Työnohjaaja, työhyvinvointivalmentaja