Perhepsykoterapia

Perheterapia Oulu, Ylivieska ja Järvenpää

Perheterapia

Perheterapia on terapiaa koko perheelle ja siinä on keskiössä vuorovaikutus. Se on myös psykoterapiaa, johon on mahdollista saada Kelan tukea. Perheterapiassa pyritään aina parempaan vuorovaikutukseen ja korjaamaan rikkoutuneita kiintymyssuhteita.

Perheterapia on hyvä terapiamuoto esimerkiksi vanhemman psyykkisten ongelmien käsittelemiseen. Tällöin koko perheellä on mahdollisuus prosessoida yhteisiä asioita ja kaikkien perheenjäsenten ääni tulee kuuluviin.

Perheterapiassa voidaan sopia tapaamisten kokoonpanot asiakasperheen tarpeen mukaisiksi. Osa asioista puhutaan aikuisten käynneillä aikuisten kesken ja osa asioista yhdessä lasten kanssa.

Elämän erilaisissa haasteissa olette tervetulleita pohtimaan elämäntilannettanne psykoterapeuttiemme kanssa. Olipa perheenne haasteena eri kasvuvaiheet, uusioperheen tapojen yhteensovittaminen tai perhettä koskettanut trauma, ammattitaitoiset psykoterapeuttimme auttavat teitä.

Terapeuttiemme avulla opitte löytämään voimavaranne ja vahvuutenne, sekä havainnoimaan oman mielen ja kehon reaktioita eri vuorovaikutustilanteissa. Perheterapian avulla opitte toimimaan vuorovaikutustilanteissa toista kunnioittaen sekä ymmärtämään toisianne paremmin. Perheterapiassa koko perhe huomioidaan kokonaisuutena, kuitenkin niin että jokainen yksilö tulee nähdyksi ja kuulluksi.

Tarjoamme perheterapiaa Oulussa ja Ylivieskassa. Myös etävastaanotot ja kotikäynnit onnistuvat. Terapeuttimme ovat laillistettuja psykoterapeutteja, joiden ammattitaitoon voitte luottaa. Psykoterapeuttimme ovat KELA:n hyväksymiä palveluntuottajia, joten voitte hakea KELA:n korvaamaa perheterapiaa. Perheterapiaan voi tulla myös omakustanteisesti.

Psykoterapeutit, jotka tarjoavat KELA:n tukemaa perheterapiaa

Pääset terapeutin profiiliin klikkaamalla terapeutin nimeä.

Sini Matilainen

Pidän tärkeänä hyvää, avointa ja toimivaa vuorovaikutussuhdetta sekä asiakkaan kuulluksi tulemista.

Elämän haasteiden kohdatessa tarjoan psykoterapiapalveluita perheille, pariskunnille ja yksilöille. Yhdessä voimavaroja vahvistaen rakennamme ymmärrystä tilanteesta ja tapahtumista.

Terapialla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta.

Riitta Kauvanto

Terapeuttina olen kuunteleva, empaattinen ja osallistuva. Pidän tärkeänä sitä, että asiakkaat tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Yhteinen ymmärrys luo pohjan terapiaistunnoille ja terapian onnistumiselle.

Ritva Huusko

Terapeuttina olen keskusteleva ja reflektoiva. Työotteeni on voimavarakeskeinen sekä integratiivinen, jossa yhdistyy erilaisten terapiasuuntausten osia. Tavoitteena on että terapia on asiakkaiden tarpeisiin sopiva, etsimme yhdessä työskennellen helpotusta tilanteeseen. Työmenetelmänä keskusteluavun lisäksi käytän silmänliiketerapiaa eli EMDR -terapiaa. 

Aaro Pelkonen

Masennus, psykoosisairaudet, kaksisuuntainen mielialahäiriö sekä traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskentely on ollut vuosikymmenten ajan osa työtäni. Kokemukseni mukaan jokainen yksilö, parisuhde ja perhe voi hyötyä psykoterapiatyöskentelystä.