Miten omanarvontunto vaikuttaa työssäjaksamiseen? Omanarvontunto vaikuttaa työssä jaksamiseen niin monella tavalla, että sitä on hyvä tarkastella tarkemmin.

Suoriteomanarvontunto ja työssäjaksaminen

Suoriteomanarvontunnon omaava yksilö hakee hyväksyntää suoritusten kautta. Suurikin työmäärä voi tuntua riittämättömältä, vaikka voimavaroja kuunnellessa se tuntuisi liialliselta. Tavallinen työmäärä ei anna sitä tyytyväisyyden tunnetta, mikä kohtuullisesta työmäärästä tulee.

Tällöin puhutaan suorittajasta ja suoriteomanarvontunnosta, joka altistaa uupumukselle. Suorittava yksilö kokee joutuvansa todistamaan sekä itselleen että toisille omaa arvoaan suorittamisen kautta. Jatkuva suorittaminen johtaa lopulta uupumiseen. Mikään tekeminen ei täytä sitä tyhjää oloa, mikä johtuu riittämättömyyden tunteesta.

Hyvä omanarvontunto tukee hyvinvointia työssä ja arjessa

Terve ja hyvä omanarvontunto antaa luvan kuunnella omia voimavaroja ja jaksamista. On lupa kunnioittaa ja hoitaa itseä siten, että jaksaa tehdä sille päivälle suunnitellut työt. On sisäinen lupa asettaa kohtuullinen työmäärä, jonka jälkeen jää aikaa lepoon ja palautumiseen tai muuhun mielekkääseen tekemiseen. Elämä ei ole suorittamista vaan elämistä sen hetkisen elämäntilanteen ja voimavarojen asettamissa rajoissa.

Hyvä omanarvontunto on sitä, että näkee itsensä rakastettavana ilman suoritteiden painetta. Yksilö voi tehdä työtä, josta nauttii, omien voimavarojensa mukaan. Tarpeen tullen voimavaroja voi venyttää ja rutistuksen jälkeen on sisäinen lupa ottaa rennommin. Terve omanarvontunto auttaa omien voimavarojen säätelyssä, sillä yksilöllä on lupa kuunnella omaa hyvinvointia ja toimia sen tarpeiden mukaan.

Työn lisäksi on tärkeää muistaa elämä työn ulkopuolella. Tärkeä osa hyvinvointia on osata nauttia omasta vapaa-ajasta ja perheen tai ystävien kanssa jaetusta ajasta. Terve omanarvontunto saa yksilön näkemään oman arvonsa ilman suoritteita, tärkeänä ihan vain siksi että on se, joka on. Näin vapaa-ajan viettäminen perheen ja ystävien kanssa on mielekästä yhteisen ajan viettämistä sovitulla tavalla.

Miten jaksaa tämän päivän työelämässä

Työelämä on usein tänä päivänä vaativaa sekä fyysisesti että henkisesti, ja työmäärät on mitoitettu yhdelle yksilölle liian suureksi. Vastuu ja uudenlaiset työtehtävät koetaan usein haasteellisena ja raskainakin. Näiden vastapainona on tarpeellista olla riittävästi ja säännöllisesti lepoa. Työssä jaksamista tukee myös kohtuullinen työmäärä, jonka löytää vain itseä ja omaa hyvinvointia kuuntelemalla.

Tilaa maksuton omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle ja saa ilmoituksen sähköpostiisi, kun uusia omanarvontunto -tapahtumia tai julkaisuja on luvassa.

 

Blogitekstin kirjoittaja

Työnohjaaja, työhyvinvointivalmentaja

Soile Punkari