Ympärillä voi olla paljonkin ihmisiä ja yksilö voi silti kokea syvää yksinäisyyden kokemusta.

Yksinäisyyden tunne ihmissuhteissa nousee kohtaamattomuuden, tunteiden välttelyn, kunnioituksen ja arvostuksen puutteen kokemuksista.

Ympärillä voi olla paljonkin ihmisiä ja yksilö voi silti kokea syvää yksinäisyyden kokemusta.

Läheisyys ihmissuhteissa muodostuu, kun kokee tulevansa kuulluksi, hyväksytyksi, arvostetuksi ja kunnioitetuksi omana itsenään. On lupa olla juuri se, joka on kaikkine ajatuksineen, tunteineen ja persoonan piirteineen.

Miten yksinäisyyteen kasvaa

Ymmärryksemme ja käsityksemme itsestämme sekä ympäröivästä todellisuudesta muodostuu vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutussuhteet ovat peilejä, jotka kertovat kelpaako omana itsenään. Vuorovaikutussuhteissa muodostavat myös mielikuvat, ajatukset ja uskomukset siitä, mikä on normaalia.

Jokaisella on oma normaalinsa, joka muodostuu perheen ja kasvuympäristön kiintymyssuhteissa elämän varrella. Jos kiintymyssuhteissa on lupa puhua ja näyttää kaikki tunteensa ja saa oppia tunnesäätelyä turvallisissa vuorovaikutussuhteissa, tulee uskomus, että on lupa olla se joka on.

Yksinäisyyden tunne ihmissuhteissa nousee kohtaamattomuuden, tunteiden välttelyn, kunnioituksen ja arvostuksen puutteen kokemuksista.

Jos kaikille tunteille ei ole lupaa olla olemassa ja osa tunteista pitää vaientaa, yksilö jää osin näkymättömäksi ja irrallisuuden, yksinäisyyden kokemus alkaa muodostumaan.

Jos kaikille tunteille ei ole lupaa olla olemassa ja osa tunteista pitää vaientaa, yksilö jää osin näkymättömäksi. Irrallisuuden, yksinäisyyden kokemus alkaa muodostumaan.

Miten yksinäisyyden tunteesta voi vapautua

Yhteyden ja hyväksytyksi tulemisen kokemus luo yhteyttä ja poistaa yksinäisyyden kokemusta.

Yhteyden tunne muodostuu, kun saa kokea tulevansa kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Voidakseen saada kokea näitä, tulee olla sisäinen lupa olla näkyvä tunteineen sekä ajatuksineen.

Sisäinen lupa omien tunteiden ja ajatusten olemassaololle sekä esille tuomiseen voi kasvaa, vaikka sitä ei olisi saanut elämänsä aikana vielä oppia.

Sinulla on lupa tuntea siten kuin tunnet. Sinulla on lupa ajatella siten kuin ajattelet. Ne tekevät sinusta sinut. Yksilön, joita on vain yksi. Sinut, joka on arvokas juuri siksi, että olet sinä. Kun sinulla on nämä luvat, tulet näkyväksi omana itsenäsi.

Kun on näkyvä omana itsenään, voi löytää itsensä ja tasapainon elämässä. Itsensä ja tasapainon löytymisen myötä on mahdollista löytää ympärilleen ihimssuhteita, joissa on lupa olla omana itsenään ja hyvinvoivana.

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko
Perhepsykoterapeutti
Psyk.sh