Jopa lyhytkin verkkokurssi voi auttaa löytämään keinoja arjen helpottamiseksi sekä voimavarojen ylläpitämiseen.

Koetko, että tarvitsisit apua sijaistraumatisoitumisen tai vaikkapa resilienssin ymmärtämiseen? Tiedostat, että on asioita jotka vaikuttavat negatiivisesti arkeesi, mutta sinulla ei ole keinoja helpottamaan niiden asioiden ja tunteiden kohtaamista. Saatat ehkä käydä terapiassa, mutta tarvitsisit vielä lisää oppeja sekä neuvoja, kuinka pärjätä arjessa.

Mitä ovat nämä verkkokurssit?

Verkkokurssit ovat muutaman osion mittaisia koulutuksia, joiden tarkoituksena on auttaa ymmärtämään enemmän kyseisestä aiheesta. Kurssilla opit tunnistamaan ja ehkäisemään tiettyjä asioita sekä samalla koet toipumista. Voit oppia paljon itsestäsi ja omista tunnetiloistasi sekä opit kohtaamaan paremmin omat ja muiden tunteet. Verkkokurssi on itseopiskeltavaa materiaalia, joten voit harjoittaa kurssilta saamiasi taitoja ja oppeja milloin vain.

Resilienssi ei ole ihmisen kiinteä ominaisuus

Resilienssi on taito, jota jokainen voi opetella. Vaikka se kasvaakin iän myötä, sitä pystyy myös vahvistamaan useilla eri keinoilla. Resilienssi -verkkokurssi sisältää kolme osiota, jotka johdattavat ymmärtämään mitä resilienssi on, mihin sitä tarvitaan ja miten sitä voidaan lisätä. Kurssin käytyäsi sinulla on taitoja, jotka auttavat sinua arkipäivän haasteiden käsittelyssä ja voimavarojesi ylläpitämisessä.

Sijaistrauma eli myötätuntouupumus

Sijaistrauma voi syntyä työssä, jossa kohdataan asiakkaita, jotka tuottavat traumatarinaa. Se vaikuttaa työntekijään laajasti ja syvästi. Sijaistraumatisoituminen on vakava ongelma, josta ei juurikaan puhuta ja sen vuoksi sen ehkäisyä ei osata hoitaa monessa auttamisammatissa. Pahimmillaan se voi johtaa työkyvyttömyyteen.

Stoppi Sijaistraumatisoitumiselle -nettikurssilla, perehdytään kolmen opintokerran aikana siihen, mitä on sijaistraumatisoituminen työssä, miten sitä voi työssään ennaltaehkäistä sekä keinoja hallita sen jo aikaansaamaa kuormitusta. Kurssin käytyäsi tunnistat sijaistraumatisoitumisen uhan, ehkäiset sijaistraumatisoitumista sekä toivut jo tapahtuneesta sijaistraumatisoitumisesta. Kun osaat ammattilaisena suojata itseäsi, osaat ohjata asiakkaitasi kohti vakautta oman hyvinvointisi ollessa turvattuna.

Kunniaton väkivalta

Kuinka tunnistaa kunniaton väkivalta sekä ottaa se puheeksi? Kunniaton väkivalta -verkkokurssin on rakentanut kunniaan liittyvän väkivallan asiantuntijatehtävissä työskentelevä Sirpa Koskela. Hänen osaamisensa on rakentunut 20 vuoden työhistorian aikana poliisina. Laaja-alainen osaaminen aiheesta on rakentunut sekä poliisityön että pyskiatrisen sairaanhoitajan ja uskontotieteen maisterin tutkintojen myötä.

Parisuhteen hyvinvointia tukeva vuorovaikutus

Vaikka parisuhteessa menisikin hyvin, voi vuorovaikutuksessa olla silti petrattavaa. Usein haasteena suhteessa voi olla esimerkiksi vaikeiden asioiden vältteleminen eli puhumattomuus tai asioista puhumisen päätyminen riitelyyn. Nettiparisuhdekurssin ”Sodasta Rakkauteen” avulla opitte, miten asioista voi puhua rauhallisesti asioina. Kurssilla opittujen uusien taitojen avulla pystytte puhumaan ongelmistanne, työstämään niitä ja läheisyytenne lisääntyy.

Parisuhdekurssi on koostettu pari- ja perhepsykoterapian osaajien ammattitaidolla. Kurssiin on sisällytetty pari- ja perhepsykoterapian prosessin osia, joita terapeutit ovat koonneet sekä vuosien asiakastyöstä että erialaisista koulutuksista ja sulauttaneet nämä toimiviksi malleiksi jopa haastavien parisuhdeongelmien selvittämisessä.

Verkkokurssit kiinnostaisivat, mitä nyt sitten?

Meillä Terapeuttitalolla on useita verkkokursseja tarjolla, joista löytyy apua arkeen. Kurssit ovat terapeuttien rakentamia, joilla on paljon kokemusta kursseilla käsiteltävistä aiheista. Pääset tutustumaan tarkemmin tarjolla oleviin kursseihin tästä.