Työuupumus vai sijaistrauma, kuinka ne voi erottaa toisistaan ja miten niitä hoidetaan? Työuupumus ja sijaistrauma ovat fyysisiltä oireiltaan melko samanlaiset.

Oireet, jotka viittaavat sijaistraumaan:

  • Olet väsynyt työhösi, etkä oikein haluaisi enää tehdä varsinkaan haastavien asiakkaiden kanssa töitä.
  • Toivoisit saavasi helpompia asiakkaita.
  • Koet jatkuvaa väsymystä
  • Työ on alkanut häiritsemään unta ja lepoa. Näet esimerkiksi jatkuvasti unta määrätystä asiakkaasta ja hänen kertomastaan tarinasta.
  • Mietit että jos pääsisit lomalle, niin toivut kuormituksesta.
  • Lomalta takaisin työhön palattuasi, ajatuksesi palaavat toistuvasti samaan asiakkaaseen ja hänen kertomaansa.

Huomaatko itsessäsi burnoutin oireita?

Burnoutista eli työuupumuksesta toipuminen voi kestää vuosia ja mikään ei palaa enää samanlaiseksi. Jos koet yllä lueteltuja asioita elämässäsi, ei vaikuta siltä, että toipuisit siitä viikon tai kuukaudenkaan lomalla riittävästi. Se varmasti auttaa sinua jaksamaan hetken aikaa, mutta jos oireet palaavat on tapahtunut jotakin aivan muuta.

Loppuunpalaminen koetaan useasti liittyvän toimimattomuuden tunteeseen sekä vaikeuksiin työhön suhtautumisessa tai tehokkaassa työskentelyssä. Työhön liittyvät kielteiset piirteet ilmaantuvat tavallisesti vähitellen. Ne voivat olla tunnetta, että oma ponnistelu ei vaikuta millään lailla tai ne voivat liittyä raskaaseen työtaakkaan tai tunteeseen tuen puutteesta työympäristössä.

Uupumusoireina voi esiintyä erilaisia fyysisiä oireita mm. krooninen pääkipu, suolisto-ongelmia, lihasjännitys, stressivatsa jne. Myös erilaiset mm ahdistuksen tunteet, masentuneisuus tai vihaisuus voivat olla oireina. Ajattelet asioista negatiivisemmin kuin aiemmin.

Oireet eivät ole ihan samanlaisia, mitä se voi tarkoittaa?

Jos oireesi ovat samanlaisia kuin burnoutissa eli työuupumuksessa, mutta kuitenkin erilaisia – silloin kannattaa pohtia voisiko olla kyseessä sijaistraumatisoituminen.

Sijaistraumatisoituminen tapahtuu silloin, kun kohtaat ihmisiä joiden kokemukset ovat traumaattisia. Sijaistraumatisoituminen voi tapahtua esimerkiksi läheiselle, jonka läheinen on kohdannut traumaattisen kokemuksen. Toinen riskiryhmä on ammattilaiset jotka kohtaavat traumaattisen tapahtuman kohdanneita henkilöitä työssään päivittäin.

Sijaistraumatisoitumisen fyysiset oireet voivat olla hyvinkin samanlaiset kuin työuupumuksessa. Sijaistraumatisoituminen kuitenkin voi tapahtua vaikka yhden tällaisen kohtaamisen jälkeen ja voi vaikuttaa hyvinkin syvästi ammatti-identiteettiin.

Läheinen traumatisoituu läheiselle tapahtuneesta traumasta ja sen tarinan kuuntelemisesta, kuvittelemisesta ja tuskan kokemisesta. Ammattilaiselle tapahtuu samanlainen reaktio, mutta työtehtävässä, asiakkaan tuskan kokemuksen koskettamana.

Mitä eroa hoitamisessa on?

Työuupumus voi vaatia pitkän sairausloman, työssä tehtäviä uudelleen järjestelyitä sekä lisättyä tukea ja mahdollisuuden työnohjaukseen. Työohjaus auttaa tutkimaan työhön liittyviä asioita syvemmin. Psykoterapia voi auttaa käymään läpi esim. omia rajoja, joiden vahvistamisesta voi olla hyötyä jatkossa työelämässä.

Sijaistraumatisoituminen tarvitsee traumaattisten tilanteiden purkamista ja niiden vaikutuksien kanssa työskentelyä. Lisäksi työntekijän on hyvä opetella keinoja miten voisi suojautua jatkossa työssään kohdattavilta traumaattisilta asioilta. Tietoa traumasta ja sijaistraumatisoitumisen mekanismista sekä sen ehkäisystä ja toipumisen välineistä saat kurssilta Stop-sijaistraumatisoitumiselle. Syvällisemmin asiaan pääsee tutustumaan estä ja toivu sijaistraumasta-valmennuksella sekä työnohjauksella.

Voit huomata sijaistraumatisoitumisen on tapahtuneen itsellesi, läheisellesi tai työkaverille. Kuormittuneisuuteen, uupumukseen liittyy useasti paljon tunteita, jopa häpeää siitä, miten itse reagoi tilanteessa. Voi kokea, ettei ole riittävän ammatillinen, kun ei kestä työn mukanaan tuomaa kuormitusta.

Traumaattiseen tapahtumaan liittyvät tunteet on hyvä purkaa ja käsitellä ammattilaisen kanssa ja muistaa, ettei ihmisyys ja inhimillisyys ole epäammatillisuutta. Asioiden ja omien tunteiden läpi käyminen tekee ammattilaisesta huippuammattilaisen. Muutama käyntikerta vakauttavan psykoterapeutin kanssa voi olla riittävä asian käsittelemiseen. Tärkeintä on, ettei jää tunteiden ja kuormituksen kanssa yksin, vaan hakee apua silloin, kun huomaa nämä oireet.

Tarja Södergård

 

Blogitekstin kirjoittaja
Tarja Södergård 
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Psykoterapeutti

Järvenpää