Työnohjauspalvelut

Työnohjaajat ovat eri alojen asiantuntijoita. Heillä on vankka osaaminen työyhteisöjen ja työntekijöiden työnohjaukseen oman työhistoriansa ja opintojensa pohjalta.

Työnohjaus

Työnohjaus tapahtuu ohjattavien tarpeiden ja tilauksen mukaan.

Työnohjaus on prosessi, joka kannattaa suunnitella vähintään 4 kerran jaksona, jotta siitä saadaan haluttu hyöty. Prosessin tavoite määritellään yhdessä työnohjattavan kanssa työnantajan määrittämien raamien sisällä. Prosessilla on selkeä alku ja loppu, päämäärään pääsyä ja sen suuntaa tarkastellaan koko prosessin ajan.

Työhyvinvointi valmennukset

Valmennuksessa on valmis kaava ja tietty määrä valmennuskertoja. Valmennuksessa on mukana sekä koulutuksellisia että työnohjauksen elementtejä. Prosessilla on selkeä alku, loppu ja päämäärä.

Valmennuspakettien ydin on omien vahvuuksien löytyminen omanarvontuntotyöskentelyn kautta. Työmenetelmä auttaa yksilöä löytämään parhaimman suoritustehon itsestään ja samalla suojaamaan itseään liialliselta stressiltä.

Valmennuspaketit ovat tietyille kohderyhmille suunnattuja ja heidän tarpeisiinsa suunniteltuja. Paketteja ovat Esimies ristiaallokossa, Työyhteisö – ylös aallonpohjasta, työhyvinvointiin ankkuroituminen, Majakkana myrskyn silmässä (ylin johto), Oman laivansa kapteeni (yrittäjä).

Kerro meille tarpeesi, me tarjoamme siihen sopivan avun