Terve viha auttaa suojelemaan yksilön ja yhteisön rajoja. Viha on parhaimmillaan elämää suojeleva voima. Pahimillaan se tuhoaa elämän ympäriltään.

Viha on tunne, joka kertoo, että nyt pitää asettaa raja asialle, joka rikkoo ihmisiä ja yhteisöä.

Viha käväisee tällöin kylässä auttaen pitämään hyvinvoinnin rajoja ja sitten taas asettuu lepoon. Jos rajoja ei ole lupa asettaa ja tulee rikotuksi, viha jota rikkoja on kantanut jää myös rikotun kannettavaksi. Rikotun vaihtoehdoiksi jää joko työstää ja vapautua vihastaan tai kantaa sitä.

Kun vihaa jää kantamaan, sen kaveriksi useimmiten liittyy katkeruus ja epäluottamus, täysin ymmärrettävistä syistä.

Piilotettu viha

Tunnetko ihmisiä, joiden seurassa on epämääräisen paha tai epämukava olla? Sellaisia, joiden sanomiset voi tulkita monella tapaa. Tulkinnan eri vaihtoehdot, eivät tunnu erityisen mieltä ylentäviltä.

Ihminen voi näyttää ja vaikuttaa kaikin puolin miellyttävältä. Mutta jokin hänessä tai vuorovaikutussuhteessa saa sinut varuillesi. Et ehkä oikein saa kiinni, mitä se on. Sillä tämä henkilö on aina korrekti ja miellyttävä kanssakäymisessään. Kunnes hän jollakin tapaa paljastaa kantamansa vihan ja katkeruuden. Hänen sisällään kytevä viha hakee aina tiensä ulos, tavalla tai toisella.

Kun vihan haluaa pitää mahdollisimman hyvin salassa, oppii ilmaisemaan sitä kiertoteitse. Siten, että vastapuoli ei heti välttämättä huomaakaan joutuneesa toisen vihan kohteeksi. 

Piiloviha on kuin myrkky, joka tekee tuhoaan hiljaa ja salakavalasti ympäristössään. Se saa levitä näin laajallekin, ennenkuin sen olemassaolo huomataan. Piilovihaan puuttuminen on yleensä todella haasteellista. Sillä osa vihamyrkyn vaikutuspiirissä olevista ihmisistä on jo niin siedättynyt siihen, että he eivät edes halua nähdä sitä saati tehdä asialle mitään. Voi olla myös pelkona, että joutuu itse vihan kohteeksi, joten on turvallisempaa elää kuin asiaa ei olisi olemassakaan.

Viha voi olla puettuna monen kauniilta näyttävän ja kuulostavan asian sisään. Mutta vihan myrkky, jota sen kantaja levittää ympärilleen on tuhoisaa. Mitä kauniimpaan kääröön se on piilotettu, sen vaikeampi sitä on tunnistaa. Tai edes haluta nähdä.

Usein viha kätketään niin piiloon, että siihen ei päästä käsiksi avoimessa vuoropuhelussa. Kun asiaa yritetään puhua auki, tuloksena piilovihassa seuraa yleensä valhe toisensa jälkeen. Kaikkeen on jokin selitys, jonka moni tietää ja tunnistaa valheeksi. Valheet on punotti niin monisyisiksi, että ne vaatisivat suuren selvitystyön tullakseen faktoilla kumotuksi.

Avoin viha

Avoimesti vihaisen henkilön tunnistaminen ja hänen kanssa rajojen asettaminen on huomattavasti helpompaa kuin piilovihaisen kanssa. Avoimesti vihainen ihminen ilmaisee vihansa suoraan monin tavoin, ja se on helppo tunnistaa ja halutessaan siltä on helppo suojautua ottamalla välimatkaa. Jos asiasta sanomisen ei usko tuottavan toivottua tulosta.

Avoin viha voi olla myös hyvin myrkyllistä, mutta se on helppo nähdä. Se voidaan toki keiltää ja nimetä muuksi kuin vihan kantamiseksi. Mutta vaikka vihan kantaja oikeuttaisi vihansa, sinun ja muidenkin ympärillä olevien ihmisten on avoin viha helpompi kyseenalaistaa ja osoittaa todeksi.

Tunteet aistitaan

Ihmiset ja eläimetkin kykenevät aistimaan toistensa tunteita. Luemme toisen kehonkieltä, mikroilmeitä ja kuuntelemme äänensävyjä. Eläimet ja pienet lapset kuuntelevat intuitiotaan huomattavasti enemmän kuin keskiverto aikuinen ihminen. Kumpikaan ensin mainituista ei mielellään hakeudu piilovihaisen tai avoimesti vihaisen ihmisen luo. Se käytös ei vedä puoleensa vaan pelottaa tai on muutoin vastenmielistä.

Kasvun ja kasvatuksen myötä ihminen voi unohtaa intuitionsa ja tunteiden viestin kuuntelun. Ei välttämättä tunnistetakaan piilovihaista ihmistä, kun kokonaisvaltaisen viestinnän sijaan uskotaan enemmän sanoja. Näin piilovihainen saa rauhassa kylvää vihaansa vuorovaikutussuhteissa.

Kun yksilölle on luotu lupa olla kriittinen vuorovaikutussuhteissaan, kuunnella omia tunteita, ja asettaa rajoja hänelle on luotu turvalliset yksilön rajat. Mitä todennäköisimmin hän silloin tunnistaa vihaiset ja myrkylliset yksilöt ja yhteisöt oman hyvinvointinsa kannalta ajoissa, ja osaa suojata itsensä. Hänellä on lupa ottaa välimatkaa, tai myrkky ei vaikuta häneen hyvän omanarvontunnon vuoksi. Kun omia hyvinvoinnin rajoja ei ole lupa tunnistaa ja asettaa, on yksilö alttiimpi koulu- ja työpaikkakiusaamiselle sekä kaltoinkohteleviin parisuhteisiin.

Terve viha auttaa suojelemaan yksilön ja yhteisön rajoja. On tervettä osata vihastua, jos joku yrittää alistaa tai kiusata. Viha voi olla voima, jolla yksilö asettaa omat hyvinvointinsa rajat. 

Kuuntele tunteitasi ja anna niiden auttaa sinua toimimaan

Tunteemme ovat aina viesti jostakin. Niitä on tärkeä kuunnella. Mutta pelkästään tunteiden kuunteleminen ei auta. Vaan on tärkeää, että niiden viestin perusteella on lupa asettaa oma hyvinvoinnin raja.

Tunteen tehtävä on saada aikaan tekemistä. Pelkästään tunteen kuuntelu ei johda mihinkään muuhun kuin vellovaan oloon. Pelkän tunteen katsominen on kuin jäisi tarkastelemaan viestin tuojaa ja ihmettelemään sitä. Ja unohtaisi viestin, jonka viestin tuoja toi.

Opi siis tunnistamaan tunteesi ja kunnioita niiden viestiä. Vain siten opit tunnistamaan omat hyvinvointisi rajat. Kun toimit viestien perusteella itsesi mahdollisuuksien mukaan suojaten, rakennat oman hyvinvointisi tilaa. Silloin omanarvontuntosi sekä itsetuntosi saa tilaa kasvaa ja voida hyvin.

Blogitekstin kirjoittaja
Ritva Huusko
Perhepsykoterapeutti MSc
Sairaanhoitaja, psyk.
Täydennyskoulutukset:
Kiikku -vauvaperhetyöntekijä 
Solmuja parisuhteessa -ryhmänohjaaja