Valtter Koivumäki

Psykoterapeutti (lapset ja nuoret, kognitiivinen yks), Sairaanhoitaja AMK

Työtaustaa sairaanhoitajana minulta löytyy lastenpsykiatrian osastolta reilusti yli vuosikymmenen ajalta. Olen työskennellyt myös lasten neuropsykiatrisessa työryhmässä, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian osastoilla sekä syömishäiriöyksiköissä. Viime vuosina olen työskennellyt edelleen erikoissairaanhoidon parissa nuorispsykiatrian poliklinikalla vastaanotto/terapiatyössä.

Työssäni kiinnostaa subjektiivisten kokemusten kuuleminen ja yritys ymmärtää erilaisia kokemusmaailmoja. Myös “yksityisenä” henkilönä minua kiinnostavat mitä erilaisimmat asiat. On vaikeaa löytää jotain sellaista, mistä en voisi kiinnostua. Työotteeni on arvoja ja itselle tärkeitä asioita tarkasteleva sekä vahvuuksia ja voimavaroja huomioiva. Skeematerapeuttinen työskentely on myös minua kiinnostava.