Tarja Södergård

Psykoterapeutti (pari- ja perheterapia), Sosionomi

Otan vastaan yksilöitä, pareja ja perheitä. Työskentelyotteeltani olen systeeminen, integrativiinen sekä vakauttava. Terapeuttina olen aktiivinen, kuunteleva ja pohtiva. Pitkän työhistoriani ihmissuhdetyössä ja runsaat erilaiset lisäkoulutukset antavat runsaasti valmiuksia kohdata sinua ja tilannettasi psykoterapiassa. Koen tärkeäksi, että kaikki terapiaan osallistuvat tulevat nähdyksi ja kuulluksi.

Käytän terapiassa joustavasti erilaisia menetelmiä yksilön, parien tai perheen tarpeen mukaisesti.

Vakauttava hoito tarkoittaa sitä, että havainnoidaan oman mielen ja kehon reaktioita vuorovaikutustilanteissa ja löydetään uusia tunnesäätelykeinoja. Vakauttavaa työskentelyä käytetään tarpeen mukaan terapiassa eikä se vaadi asiakkaalta mitään erityistaitoja.

Käytössäni on myös EMDR, joka on silmänliiketerapiaa. Tämä terapian muoto soveltuu erinomaisesti esimerkiksi lapsuuden aikaisen kiintymyssuhdetrauman ja erilaisten itsetuntoasioiden kanssa työskentelyyn tai haitallisten muistojen uudelleentyöstämiseen. EMDR- terapiaa käytetään osana terapiaprosessia, mikäli asiakas on siihen halukas.

Koulutus; Perheterapeutti ET, Vakauttava hoito perheterapiassa, Traumat, kriisit ja niiden hoito, paripsykoterapeutti, EMDR koulutus. Lisäksi olen työnohjaaja sekä NLP-master. Täydennyskoulutuksia näiden lisäksi psykodraamakoulutus, AASEL-koulutus ( eläinavusteinen tunnekasvatuskoulutus), Lapset puheeksi, Solmuja parisuhteessa- ryhmäohjaajakoulutus, MIM-vuorovaikutuksen arviointi, DDP-koulutus, työsuojelukoulutuksia sekä perhe-ja parisuhdeväkivaltaan liittyviä koulutuksia.

Kela-pätevyys: minulla on perheterapia, pariterapia sekä vanhempien ohjauskäynnit.