Riitta Kotimäki

Psykoterapeutti, yksilö

 

Olen yksilöpsykoterapeutti ja käynyt Oulun yliopiston koulutus- ja tutkimuspalvelujen järjestämän kolmivuotisen erityistason ratkaisu- ja voimavarakeskeisen psykoterapiakoulutuksen (2007-2010).  Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja AMK (1998) ja syventävät opinnot suoritin psykiatrisesta hoitotyöstä.  Minulla on myös seksuaalineuvojan koulutus (2006-2007).

Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen lähinnä mielenterveystoimistotyyppisessä työssä ja vuodesta 2012 ennaltaehkäisevässä mielenterveystyössä perusterveydenhuollossa.  Kokemusta minulla on myös päihdetyöstä (korvaushoito) sekä perheiden kanssa tehtävästä työstä.   

Yksilötyöskentely on vahvuuteni ja tavoitteeni psykoterapeuttina on tukea asiakkaan omaa kykyä löytää ratkaisuja elämänsä haasteisiin ja auttaa asiakasta löytämään omat voimavaransa.  Olen kuunteleva, läsnäoleva ja reflektoiva terapeutti.

Olen kolmen aikuisen lapsen äiti ja vastapainoa työlle tuovat luontokuvaus ja lenkit koirieni kanssa.

Kelan tuen voit saada käynneilleni yksilöpsykoterapiaan.