Riitta Kauvanto

Pari- ja perheterapeutti, Psykoterapeutti

Olen pari- ja perheterapiaan erikoistunut psykoterapeutti. Olen valmistunut perhepsykoterapeutiksi 2006. Paripsykoterapian lisäkoulutuksen kävin vuonna 2019. Peruskoulutukseltani olen sairaanhoitaja amk, vuosimallia 1998.

Terapeuttina olen kuunteleva, empaattinen ja osallistuva. Pidän tärkeänä sitä, että asiakkaat tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Yhteinen ymmärrys luo pohjan terapiaistunnoille ja terapian onnistumiselle.

Olen työskennellyt yli 20 vuotta lasten- ja nuorten psykiatrialla, sekä osastoilla että avohoidossa. Lasten, nuorten ja perheiden ongelmat ovat tulleet tutuiksi. Samoin vuorovaikutussuhteiden moninaiset haasteet. Pulmat yksilön tasolla heijastuvat toisiin yksilöihin ja koko perhesysteemiin ja systeemin ilmiöt vaikuttavat yksilöön. Toisaalta – perhesysteemi jtarjoaa myös voimavaran, johon kannattaa satsata ja jota kannattaa hyödyntää.

Yksilö-, pari- ja perhetyön lisäksi olen tottunut työskentelemään erilaisten verkostojen kanssa. Lastensuojelu ja koulumaailma ovat tulleet tutuiksi. Tästä johtuen omaan ymmärrystä näiden verkostojen vaikutuksista lapsiin, nuoriin ja vanhemmuuteen.

Kelan tuen saat palveluistani pari- ja perheterapiaan.