Sini Matilainen

Sosionomi (AMK), Pari- ja perhepsykoterapeutti

Olen pohjakoulutukseltani sosionomi (AMK). Olen saanut työskennellä erityistä tukea vaativien lasten ja heidän perheiden parissa, lastensuojelussa perhetyössä, perhekuntoutuksessa sekä vanhempainohjauksessa.

Työssäni varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla olen kohdannut paljon erilaisia perheitä. Se on antanut minulle vahvan pohjan ihmisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Tärkeänä pidänkin hyvää, avointa ja toimivaa vuorovaikutussuhdetta sekä asiakkaan kuulluksi tulemista.

Elämän haasteiden kohdatessa tarjoan psykoterapiapalveluita perheille, pariskunnille ja yksilöille. Yhdessä voimavaroja vahvistaen rakennamme ymmärrystä tilanteesta ja tapahtumista.

Integratiivisessa perhe- ja pariterapiassa sovelletaan eri tapoja ja menetelmiä, joka on kulloinkin tarkoituksenmukaista ja joka sopii perheelle ja pariskunnalle. Perheitä ei siis lähestytä menetelmäkeskeisesti, vaan menetelmä sopeutetaan asiakkaalle sopivaksi. Terapialla pyritään vaikuttamaan ajankohtaisiin, perheenjäsenten välisiin vuorovaikutussuhteisiin, perheenjäsenten näkemyksiin toisistaan ja toisten motiiveista sekä ongelmasta ja sen ratkaisemisesta.

Kelan tuen voit saada käynneilleni pari- ja perheterapiana.