Sini Matilainen

Sosionomi (AMK), Pari- ja perhepsykoterapeutti, lasten ja nuorten traumapsykoterapeutti (koulutuksessa 2022-2025)

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira, Kela) ja pohjakoulutukseltani sosionomi (AMK). Opiskelen lasten ja nuorten traumapsykoterapeutiksi (2022-2025) ja tarjoan myös koulutuspsykoterapiaa tästä viitekehyksestä käsin lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille.

Työssäni varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla olen kohdannut paljon erilaisia perheitä mikä on antanut vahvan pohjan ihmisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Olen saanut työskennellä erityistä tukea vaativien lasten ja heidän perheiden parissa, lastensuojelussa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa.

Tärkeänä terapiassa pidän hyvää, avointa ja toimivaa vuorovaikutussuhdetta sekä asiakkaan kuulluksi tulemista.

Elämän haasteiden kohdatessa tarjoan psykoterapiapalveluita perheille, pariskunnille ja yksilöille. Yhdessä voimavaroja vahvistaen rakennamme ymmärrystä tilanteesta ja tapahtumista. Terapeuttina olen aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Kohtaan asiakkaat kunnioittavasti, aidosti ja myötätuntoisesti. Turvallisuus ja luottamus on mielestäni hyvän terapiasuhteen pohja, jossa muutoksen on mahdollista tapahtua, Elämän haasteiden kohdatessa tarjoan psykoterapiaa perheille, pariskunnille ja yksilöille.

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

  • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän perheensä sekä verkostot
  • Arjen hallinta ja vanhempainohjaus
  • Parisuhteen haasteet ja kriisit
  • Uusperheen arki ja vuorovaikutus
  • Perhekuntoutus
  • Erityisherkkyys
  • Tunnekeskeinen pariterapia
  • Erilaiset kriisit ja traumatisoitumisen aiheuttamat vaikutukset