Marjo Kandelin

Ratkaisukeskeinen terapeutti
Ratkaisukeskeinen valmentaja 2008
FM, LTO

Olen koulutukseltani ratkaisukeskeinen terapeutti. Olen myös Life Coach, ”voimaannuttava valmentaja”. Olen havainnut työssäni, että nämä koulutukset tukevat toisiaan, kun tarvitaan työkaluja mitä erilaisimpiin haasteisiin. Kumpikin suuntautuu eteenpäin, etsien ihmisen omia voimavaroja. Ne erottuvat kuitenkin selkeimmin siinä, että valmennuksessa voidaan ratkaista jokin elämää rajoittava ongelma vaikka vain yhdellä käyntikerralla. Terapia puolestaan vaatii syvällisempää paneutumista asiakkaan tilanteeseen.

Ehdoton luottamuksellisuus ja asiakkaan kunnioitus ovat valmennukseni peruskivet. Erityinen vahvuuteni on empaattisuus ja kyky tulla toimeen erityyppisten ihmisten kanssa, edustivatpa he mitä ikä-, työ-, tai kulttuurista ryhmää tahansa. Koska kulttuuri- ja kielirajojen ylittäminen on minulle luontevaa, pyrin tarvittaessa ottamaan eri kulttuuritaustoja omaavat ihmiset huomioon valmennuksessani.

Työhistoriani on laaja, kattaen sekä opetusalan töitä, että työskentelyä liike-elämän palveluksessa sekä yrittäjänä että asiakastyön ammattilaisena. Valmennankin mielelläni yksilöiden lisäksi erilaisten yritysten henkilöstöä, kuten myös valtion ja kuntien työntekijöitä.

Muutokset ovat usein haasteellisia, mutta ne myös tekevät elämästä rikkaan ja mielenkiintoisen. Työssäni elämäntaidon valmentajana olen havainnut että ’muutos on aina myös mahdollisuus’.