Vuokko Sinko

Psykoterapeutti, kognitiivinen

Minulle löytyy vapaita aikoja. Olen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan suuntautunut psykoterapeutti. Aikaisemmilta vuosilta minulla on pitkäaikainen kokemus yrityselämästä.
Terapiasuhteessa pidän hyvin tärkeänä luottamuksen syntymistä terapeutin ja asiakkaan välillä.
Työote on aktiivinen ja työskentely tavoitteisiin tähtäävää yhdessätyöskentelyä.
Terapeutin ja asiakkaan välistä suhdetta voi luonnehtia yhteistyösuhteeksi ja terapeuttia kanssakulkijaksi terapiasuhteen aikana.

Kelan tuen voit saada käynneilleni yksilöpsykoterapiana.