Kiintymyssuhteiden vaikutus omanarvontuntoon

Kiintymyssuhteiden vaikutus omanarvontuntoon

Kiintymyssuhteiden vaikutus omanarvontuntoon on merkittävä. Yksilö oppii lapsuuden kiintymyssuhteissa omaa rakastettavuuttaan ja arvoaan. Jos kiintymyssuhteissa on paljon vaativuutta, kovuutta tai tunnekylmyyttä, yksilö oppii että hänen arvonsa on kiinni hänen...
Miten masennus näkyy parisuhteessa

Miten masennus näkyy parisuhteessa

Se, miten masennus näkyy parisuhteessa, on yksilöllistä. Tunneilmastoltaan se voi näkyä tunnekylmyytenä, ärtyisyytenä, poissaolevuutena. Yhteisenä tekijänä näissä kaikissa on yhteydettömyys ihmisten välillä.

Yhteydettömyys omiin tarpeisiin ja tunteisiin saa aikaan masennusta. Ihmisen hyljätessä omien tunteiden kuuntelun, hän ei kykene asettamaan hyvinvoinnin rajojaan. Tämä luo pohjan masennukselle.

Seitsemän asiaa, joilla tuhoat läheisyyden parisuhteessa

Seitsemän asiaa, joilla tuhoat läheisyyden parisuhteessa

Pariterapiatyöskentelyssä nämä seitsemän asiaa nousevat, kerta toisensa jälkeen taustasyinä puolisoiden etääntymiselle. Ne voivat esiintyä joko yksittäin tai useampi yhdessä. Jos kaikki seitsemän asiaa löytyvät suhteestanne, parisuhteen solmujen aukaiseminen voi olla kahdestaan hyvinkin työlään tuntuista. Päättäväisellä ja määrätietoisella työskentelyllä asioihin löytyy helpotus. Tilanteen helpottumiseksi tarvitaan molempien osapuolten ehdoton työskentelyyn sitoutuminen. Mitä useampi luettelon asioista suhteessanne esiintyy, sitä suurempi on työmäärä – mutta tilanne ei välttämättä ole toivoton. Vaikka usein se siltä ymmärrettävästi tuntuu. Mikään parisuhde ei ole ongelmaton. Jos tuntuu, että kaksin asioita on liian vaikea työstää ja haluatte yhä yrittää korjata parisuhteenne, hakeutukaa silloin pariterapiaan. Pariterapiaan voi saada Kelan korvausta. Kela-korvattavan pariterapian myöntämisen perusteena, on että parisuhteen tilanne vaikuttaa työssä jaksamiseen, työkykyyn. Kela korvaa psykoterapiaa työkyvyn ylläpitämiseksi, jota myös pariterapia on. Pariterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.