Hyvinvoivan parisuhteen viisi merkkiä

Hyvinvoivan parisuhteen viisi merkkiä

Hyvinvoivan parisuhteen voi tunnistaa viidestä merkistä. Mikäli et löydä näitä asioita parisuhteestasi on aika istahtaa alas puolison kanssa pohtimaan asiaa. Pohtikaa miten te yksilöinä ja yhdessä voitte ja miten hyvinvointia voi edistää vai löytyykö siihen yhteistä tahtotilaa. Jos puolisosi ei suostu pohtimaan parisuhteenne tilaa yhdessä kanssasi, voit pohtia suhteenne tilaa yksin. Yksin pohtimisessa on se haaste, että meillä ihmisillä on tapa ja tarve sanoittaa jotenkin toisen mielipiteitä ja tahtotilaa, jotta tilanteessa pääsee eteenpäin. Näin ollen yksin pohtiva tulee aina täydentämään toisen näkökulman omasta näkökulmastaan, jolloin keskustelu väkisinkin vääristyy omaa näkökulmaa kuvaavaksi. Tokihan se kertoo parisuhteenne vuorovaikutuksesta paljon, jos yhteistä asiaa joutuu pohtimaan yksin. Tällöin voi pohtia sitä, millainen parisuhteen vuorovaikutus ja tasapaino on. Parisuhdeterapia voi olla tarpeellista keskusteluyhteyden löytämiseen, jos se on hävinnyt tai sitä ei ole koskaan ollutkaan.