Narsismi on omanarvontunnon haurautta

Narsismi on omanarvontunnon haurautta

Narsismi on omanarvontunnon haurautta. Narsistisen ihmisen omanarvontunto on näennäisen hyvä.  Ulospäin se näyttää hyvältä, mutta todellisuudessa omanarvontunto on hauras. Se ei ole koskaan päässyt muotoutumaan terveeksi ja eheäksi. Narsismin kehto on tunnekylmä...
Valtapelit vuorovaikutussuhteissa

Valtapelit vuorovaikutussuhteissa

Oletko aina oikeassa tai väärässä vuorovaikutussuhteissasi? Vai koetko, että sinulle viestitään jollakin tavalla, että olet vääränlainen. Jos vastasit kyllä, olet vuorovaikutussuhteessa, jossa on käynnissä valtapeli. Valtapelit ovat useimmiten opittuja vuorovaikutusmalleja, eivät tietoisesti valittuja. Ja niitä toteutetaan opittuina normaalimalleina. Aikuinen vuorovaikutusmalli on vuoropuhelu, jossa ei ole oikeaa tai väärää mielipidettä tai näkökulmaa. On vain erilaisia tapoja ajatella, tehdä ja toimia. Ja toisen tapaa kunnoitetaan ja arvostetaan. Mutta vaikka on iältään aikuinen se ei tarkoita, että kypsyydeltään sitä on. Ja silloin vuorovaikutuksessa toteutuu jokin muu kuin tasa-arvoinen vuoropuhelu. Valtapelejä voit löytää kaikkilta, missä on vuorovaikutussuhteita. Joskus ne naamioituvat ovelasti ja toisinaan ne on helpompi tunnistaa. Parisuhteen kunnioittava vuorovaikutus luo kunnioituksen kulttuuria koko perheeseen. Vapaudu rakastamaan, 10 askelta hyvään parisuhteeseen maksuton parisuhdeopas auttaa sinua arvioimaan, millaisessa parisuhteessa elät.

Rehellisyyttä vai ilkeyttä suorapuheisuuden nimissä

Rehellisyyttä vai ilkeyttä suorapuheisuuden nimissä

Vuorovaikutus voi olla avointa ja suoraa tai epäsuoraa ja monia piiloviestejä sisältävää. Suorassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa on mahdollisuus dialogiin eli vuoropuheluun. Kun taas epäsuorassa se on vaikeaa ellei mahdotonta.
Ilkeys ja viha piiloutuu usein epäsuoraan viestintään. Toki suoraakin vihanilmaisua on paljon. Ja piilovihaa vielä enemmän. Vihan kyllästämässä ilmapiirissä on raskas elää ja hengittää. Olipa vihan kokemus suora tai epäsuora, se tuo mukanaan pahoinvointia ja estää hyvinvointia. Oikea rehellisyys on rakentavaa. Sen päämäärä on luoda hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Toki rehellisyys voi olla myös ikävää kuultavaa ja kohdattavaa, sen luodessa terveitä rajoja yksilöille, pariskunnille, perheille ja laajemminkin yhteiskuntaan. Mutta rehellisyyden nimissä rikotaan myös paljon. Joku sanoo olevansa vain rehellinen ja oikeuttaa sen kautta itsensä rikkomaan ympärillä olevia ihmisiä sanoillaan.