Miten masennus näkyy parisuhteessa

Miten masennus näkyy parisuhteessa

Se, miten masennus näkyy parisuhteessa, on yksilöllistä. Tunneilmastoltaan se voi näkyä tunnekylmyytenä, ärtyisyytenä, poissaolevuutena. Yhteisenä tekijänä näissä kaikissa on yhteydettömyys ihmisten välillä.

Yhteydettömyys omiin tarpeisiin ja tunteisiin saa aikaan masennusta. Ihmisen hyljätessä omien tunteiden kuuntelun, hän ei kykene asettamaan hyvinvoinnin rajojaan. Tämä luo pohjan masennukselle.