Vanhemman henkinen poissaolo

Vanhemman henkinen poissaolo

Vanhemman henkinen poissaolo – näkymätön haaste perheen hyvinvoinnille. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö, ja sen hyvinvointi heijastuu laajemmin koko yhteiskuntaan. Vanhempien rooli perheen hyvinvoinnin tukipilarina on korvaamaton. Mitä tapahtuu, kun toinen...
Epäkunnioittava käytös vahingoittaa omanarvontuntoa

Epäkunnioittava käytös vahingoittaa omanarvontuntoa

Epäkunnioittava käytös vahingoittaa omanarvontuntoa monella tavalla. Omanarvontunto on käsitys omasta arvosta ja itsearvostuksesta, ja se on keskeinen osa henkistä hyvinvointia. Kun saa osakseen epäkunnioittavaa käytöstä, se voi saada tuntemaan itsensä arvottomaksi,...
Miten masennus näkyy parisuhteessa

Miten masennus näkyy parisuhteessa

Se, miten masennus näkyy parisuhteessa, on yksilöllistä. Tunneilmastoltaan se voi näkyä tunnekylmyytenä, ärtyisyytenä, poissaolevuutena. Yhteisenä tekijänä näissä kaikissa on yhteydettömyys ihmisten välillä.

Yhteydettömyys omiin tarpeisiin ja tunteisiin saa aikaan masennusta. Ihmisen hyljätessä omien tunteiden kuuntelun, hän ei kykene asettamaan hyvinvoinnin rajojaan. Tämä luo pohjan masennukselle.

Masennus voi piiloutua näennäisen toimintakyvyn taakse

Masennus voi piiloutua näennäisen toimintakyvyn taakse

Masennus voi piiloutua näennäisen toimintakyvyn taakse. Masentuneella henkilöllä voi olla harrastuksia tai työ, johon hän uppoutuu. Näitä mielekkäitä asioita hän pystyy harrastamaan paljon myös masentuneena, jolloin masennus piiloutuu toiminnan taakse. Näennäinen...

Perheterapia avuksi vanhemman masennuksen hoitoon

Perheterapia on erittäin tehokas hoitomuoto esimerkiksi vanhemman masennusta hoidettaessa. Masennuksen vaikutus perheessä luo pahoinvointia jopa sukupolvisessa ketjussa. Siksi varsinkin vanhemman masennusta on tärkeää hoitaa perheterapialla, koko perhe mukaan ottaen....