Kiintymyssuhteiden merkitys ja arviointi perheterapiassa

Kiintymyssuhteiden merkitys ja arviointi perheterapiassa

Kiintymyssuhteiden merkitys ja arviointi perheterapiassa. Kiintymyssuhteiden arviointi on keskeinen osa perheterapiaa, erityisesti kun käytetään kiintymyssuuntautunutta lähestymistapaa. Terapeutin tehtävänä on tunnistaa ja arvioida perheenjäsenten välisiä suhteita ja...
Kiintymyssuhteisiin keskittyvä perheterapia

Kiintymyssuhteisiin keskittyvä perheterapia

Kiintymyssuhteisiin keskittyvä perheterapia, joka tunnetaan myös nimellä Attachment-Focused Family Therapy, on terapiamuoto, joka perustuu kiintymysteoriaan. Kiintymysteoria käsittelee ihmisen varhaisia ​​emotionaalisia suhteita ja niiden vaikutusta myöhempiin...
Rikottu omanarvontunto saa parisuhteen nilkuttamaan

Rikottu omanarvontunto saa parisuhteen nilkuttamaan

Rikottu omanarvontunto saa parisuhteen nilkuttamaan. Rikottu omanarvontunto voi estää kuulemasta toista siten kuin toinen yrittää itseään ilmaista. Viesti vääristyy omien uskomusten kautta kuultuna aivan muuksi kuin mitä toinen pyrkii sanomaan.