Omanarvontunto on hyvinvoinnin kulmakivi

Omanarvontunto on hyvinvoinnin kulmakivi

Omanarvontunto on hyvinvoinnin kulmakivi ja äärimmäisen tärkeä osa hyvinvointia. Omanarvontunto on yksilön kokemus ja sisäistynyt kuva omasta itsestä. Se on syvin osa ihmistä ja sisin kokemus siitä, miten on tullut nähdyksi ja katsotuksi elämän aikana. Omanarvontunto...
Tunteiden kieltäminen on tunnetasolla hylkäämiskokemus

Tunteiden kieltäminen on tunnetasolla hylkäämiskokemus

Tunteiden kieltäminen on tunnetasolla hylkäämiskokemus. Omien tunteiden ja tarpeiden hylkäämisen kultturissa kasvanut ei enää aikuisena välttämättä tunnista, että hän on hylännyt omat tunteensa ja ydintarpeidensa kuuntelemisen. Toimintamalli on kasvanut osaksi ihmisen...
Omanarvontunto on itsetunnon perusta

Omanarvontunto on itsetunnon perusta

Hyvää itsetuntoa ei voi saavuttaa ilman tervettä omanarvontuntoa. Terve omanarvontunto perustuu yksilön sisäiseen kokemukseen, että on hyväksytty ja rakastettu omana itsenään. Epäterve omanarvontunto perustuu suorittamiseen ja ulkoisiin tekijöihin.

Rehellisyyttä vai ilkeyttä suorapuheisuuden nimissä

Rehellisyyttä vai ilkeyttä suorapuheisuuden nimissä

Vuorovaikutus voi olla avointa ja suoraa tai epäsuoraa ja monia piiloviestejä sisältävää. Suorassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa on mahdollisuus dialogiin eli vuoropuheluun. Kun taas epäsuorassa se on vaikeaa ellei mahdotonta.
Ilkeys ja viha piiloutuu usein epäsuoraan viestintään. Toki suoraakin vihanilmaisua on paljon. Ja piilovihaa vielä enemmän. Vihan kyllästämässä ilmapiirissä on raskas elää ja hengittää. Olipa vihan kokemus suora tai epäsuora, se tuo mukanaan pahoinvointia ja estää hyvinvointia. Oikea rehellisyys on rakentavaa. Sen päämäärä on luoda hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Toki rehellisyys voi olla myös ikävää kuultavaa ja kohdattavaa, sen luodessa terveitä rajoja yksilöille, pariskunnille, perheille ja laajemminkin yhteiskuntaan. Mutta rehellisyyden nimissä rikotaan myös paljon. Joku sanoo olevansa vain rehellinen ja oikeuttaa sen kautta itsensä rikkomaan ympärillä olevia ihmisiä sanoillaan.