Riitely lasten kuullen

Riitely lasten kuullen

Äänet kohoavat ja vanhemmat taistelevat keskenään, lapsi leikkii lattialla leluillaan. Lapsi vaikuttaa surulliselta ja toinen vanhemmista huomaa tilanteen. Hän lopettaa huutamisen ja vie lapsen toiseen huoneeseen. Hetken kuluttua taistelu jatkuu ja lapsi on omassa...
Löydä hyvinvoinnin rajat parisuhteessa

Löydä hyvinvoinnin rajat parisuhteessa

Hyvinvoinnin rajat parisuhteessa tarkoittaa, että osaa olla terveellä tavalla itsekäs, tämä mahdollistaa aikuisen parisuhteen. Rajojen asettaminen ei suinkaan tarkoita sitä, että henkilö olisi millään tavalla vaikea, vaan terveellä tavalla itsekäs. Kun yksilö uskaltaa...
Seitsemän asiaa, joilla tuhoat läheisyyden parisuhteessa

Seitsemän asiaa, joilla tuhoat läheisyyden parisuhteessa

Pariterapiatyöskentelyssä nämä seitsemän asiaa nousevat, kerta toisensa jälkeen taustasyinä puolisoiden etääntymiselle. Ne voivat esiintyä joko yksittäin tai useampi yhdessä. Jos kaikki seitsemän asiaa löytyvät suhteestanne, parisuhteen solmujen aukaiseminen voi olla kahdestaan hyvinkin työlään tuntuista. Päättäväisellä ja määrätietoisella työskentelyllä asioihin löytyy helpotus. Tilanteen helpottumiseksi tarvitaan molempien osapuolten ehdoton työskentelyyn sitoutuminen. Mitä useampi luettelon asioista suhteessanne esiintyy, sitä suurempi on työmäärä – mutta tilanne ei välttämättä ole toivoton. Vaikka usein se siltä ymmärrettävästi tuntuu. Mikään parisuhde ei ole ongelmaton. Jos tuntuu, että kaksin asioita on liian vaikea työstää ja haluatte yhä yrittää korjata parisuhteenne, hakeutukaa silloin pariterapiaan. Pariterapiaan voi saada Kelan korvausta. Kela-korvattavan pariterapian myöntämisen perusteena, on että parisuhteen tilanne vaikuttaa työssä jaksamiseen, työkykyyn. Kela korvaa psykoterapiaa työkyvyn ylläpitämiseksi, jota myös pariterapia on. Pariterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Ristiriidat rakentavat parisuhdetta

Ristiriidat rakentavat parisuhdetta

Työssäni perheterapeuttina olen huomannut, että onnellisimmat parit ovat niitä, jotka osaavat riidellä rakentavasti. He voivat olla eri mieltä asioista, ilman että kumpikaan kokee sitä uhkana itselleen. Omat tarpeet ja tunteet voi sanoittaa. On lupa olla tarvitseva. Jopa vaatia, että oma tarve tulee kuulluksi, kun oma hyvinvointi vaatii sitä. Toinen haluaa tukea ja auttaa, koska rakastaa. Molemmat osapuolet voivat luottaa siihen, että puolisolta saa tukea ja apua, kun sitä tarvitsee. Voi nojautua toiseen. Molemmat puolisot voivat luottaa toiseen niin, että he uskaltavat olla näkyviä juuri sellaisena kuin ovat. Saa kokea tulevansa rakastetuksi ehdoitta. Hyväksytyksi sellaisena kuin on. Toisinaan kuulluksi tuleminen voi tarkoittaa riitaa ennenkuin molemmat ovat ymmärtäneet, mistä oikein puhutaan. Mutta kumpikaan ei pelkää riidassa, eikä koe tulevansa hyljätyksi, torjutuksi tai nöyryytetyksi millään tavalla. Ja jos kokee tulevansa, asia keskustellaan läpikotaisin. Tilanteeseen löytyy helpotus keskustelun myötä. Tämä kaikki on mahdollista, kun parisuhteessa on kunnioitus ja luottamus vakaana pohjana. Puolisoiden teot ja sanat ovat yhdessä linjassa kertomassa toinen toiselle, että rakkaus on.

Korjaa toimimaton parisuhde vaihtamisen sijaan

Korjaa toimimaton parisuhde vaihtamisen sijaan

Parisuhteen voi saada toimimaan määrätietoisella työskentelyllä. Toki siihen tarvitaan molempien osapuolten sitoutuminen ja tahtotila parantaa parisuhdetta. Moni parisuhteen vaikeaksi koettu asia on mahdollista korjata, kun ongelma nähdään vuorovaikutuksen haasteena. Ulkoistamalla ongelmat ihmisistä asioihin, niitä on helpompi alkaa työstämään. Jos ongelma nähdään ihmisissä, persoonassa muutos on raskas ja toivottoman tuntuinen. Kun haasteet nähdään ihmisen ulkopuolella, vuorovaikutuksen haasteena, on työhön ryhtyminen vähän helpompaa.