Korjaa toimimaton parisuhde vaihtamisen sijaan

Korjaa toimimaton parisuhde vaihtamisen sijaan

Parisuhteen voi saada toimimaan määrätietoisella työskentelyllä. Toki siihen tarvitaan molempien osapuolten sitoutuminen ja tahtotila parantaa parisuhdetta. Moni parisuhteen vaikeaksi koettu asia on mahdollista korjata, kun ongelma nähdään vuorovaikutuksen haasteena. Ulkoistamalla ongelmat ihmisistä asioihin, niitä on helpompi alkaa työstämään. Jos ongelma nähdään ihmisissä, persoonassa muutos on raskas ja toivottoman tuntuinen. Kun haasteet nähdään ihmisen ulkopuolella, vuorovaikutuksen haasteena, on työhön ryhtyminen vähän helpompaa.