Mitä on rikottu omanarvontunto?

Mitä on rikottu omanarvontunto?

Mitä on rikottu omanarvontunto? Suoriteomanarvontunto, negatiivinen omanarvontunto ja alistettu omanarvontunto ovat kaikki omanarvontunnon rikkoutuneita muotoja, mutta ne eroavat toisistaan merkittävillä tavoilla. Kukin näistä omanarvontunnon muodoista heijastaa...
Epäkunnioittava käytös vahingoittaa omanarvontuntoa

Epäkunnioittava käytös vahingoittaa omanarvontuntoa

Epäkunnioittava käytös vahingoittaa omanarvontuntoa monella tavalla. Omanarvontunto on käsitys omasta arvosta ja itsearvostuksesta, ja se on keskeinen osa henkistä hyvinvointia. Kun saa osakseen epäkunnioittavaa käytöstä, se voi saada tuntemaan itsensä arvottomaksi,...
Neurokirjo ja ahdistus

Neurokirjo ja ahdistus

Neurokirjo ja ahdistus kulkevat valitettavan usein käsi kädessä. Neurokirjo eli neurodiversiteetti kuvaa aivojen toiminnan ja käyttäytymisen luonnollista monimuotoisuutta. Se on käsite, joka tunnustaa ja arvostaa ihmismielen erilaisuutta, eikä pidä sitä ongelmana tai...