Koulutustausta

YTM (sosiaalityö) 1999

Erityistason perheterapeutti 2005

Psykotraumatologian koulutus 2011

Paripsykoterapeutti 2018

Perhearviointimenetelmä 2018

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet

Perhearvioinnit ja perheterapia

Vakavat elämänkriisit, traumatyö

Parisuhteen arviointi ja pariterapia

Erotyöskentely

Väkivalta- ja päihdeongelmat

Monikulttuuriset parit ja perheet

Olen työskennellyt sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa, lastenpsykiatrialla, päihdeasemalla, aikuis- ja perhepalveluissa sekä maahanmuuttajien parissa. Asiakkaani ovat usein olleet eri tavoin traumatisoituneita tai vaikeassa elämänkriisissä. Työotteeni on systeeminen ja yhdessä tutkiva. Tavoitteena on oppia ymmärtämään omaa sekä puolison ja koko perheen toimintaa vuorovaikutusjärjestelmänä, jossa kehämäiset ongelmat voidaan tunnistaa ja toimintaa muuttaa. Työskentely voi olla lyhytkestoisempaa arviointia ja ohjausta tai pitkäkestoista terapiaa, asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Perhe- ja pariterapian osalta minulla on KELA-pätevyys. Otan vastaan myös yksilöasiakkaita ja teen yksilöpsykoterapiaa, mutta nämä eivät ole KELA-korvattavia käyntejä.