Seitsemän asiaa, joilla tuhoat läheisyyden parisuhteessa ovat asioita, jotka löytyvät pariterapiassa taustasyinä puolisoiden etääntymiselle. Ne voivat esiintyä joko yksittäin tai useampi yhdessä.

Jos kaikki seitsemän asiaa löytyvät suhteestanne, parisuhteen solmujen aukaiseminen voi olla kahdestaan hyvinkin työlään tuntuista. Päättäväisellä ja määrätietoisella työskentelyllä asioihin löytyy helpotus. Tilanteen helpottumiseksi tarvitaan molempien osapuolten ehdoton työskentelyyn sitoutuminen.

Mitä useampi luettelon asioista suhteessanne esiintyy, sitä suurempi on työmäärä – mutta tilanne ei välttämättä ole toivoton. Vaikka usein se siltä ymmärrettävästi tuntuu.

Mikään parisuhde ei ole ongelmaton. Jos tuntuu, että kaksin asioita on liian vaikea työstää ja haluatte yhä yrittää korjata parisuhteenne, hakeutukaa silloin pariterapiaan. Tästä linkistä voit varata ajan Oulun ja Ylivieskan toimipisteisiin.

Pariterapiaan voi saada Kelan korvausta. Kela-korvattavan pariterapian myöntämisen perusteena, on että parisuhteen tilanne vaikuttaa työssä jaksamiseen, työkykyyn. Kela korvaa psykoterapiaa työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseksi, jota myös pariterapia on. Pariterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti.

Seitsemän asiaa, joilla tuhoat läheisyyden parisuhteessa:

  1. Syyttely
  2. Julmat sanat
  3. Riidat, joissa kilpaillaan siitä, kumpi loukkaa toista enemmän
  4. Puhumattomuus
  5. Fyysinen tai muu väkivalta
  6. Tunnekylmyys
  7. Kunnioituksen puute

Syyttely

Syyttely saa aikaan joko sen, että toinen syyllistyy ja yrittää miellyttää toista entistä enemmän. Tai puolustautumisen loputtoman köydenvedon siitä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Parisuhteeseen muodostuu valtasuhde. Syyttäjä on vallan kahvassa ja syyllinen altavastaaja.

Ajan myötä tämä valta-asetelma saa aikaan puolisoiden etääntymisen. Jos molemmat syyttävät toisiaan, on kuin parisuhteen osapuolet olisivat linnoittautuneet omiin poteroihinsa ja heittelisivät sieltä toisiaan kivin eli syytöksin. Eikä paikalla ole silloin yhtään aikuista läsnä – vaikka riidan osapuolet olisivat hyvinkin täysi-ikäisiä.

Julmat sanat

Julmat sanat ovat henkistä väkivaltaa. Ne voidaan verhoilla rehellisyyden alle tai oksentaa toisen päälle suuttuessa. Joka tapauksessa ne ovat henkistä väkivaltaa. Jos julmiin sanoihin siedättyy vuosia tai vuosikymmeniä, niitä ei itse välttämättä edes huomaa enää. Ne tuntuvat normaalilta puhetavalta.

Riidat, joissa kilpaillaan kumpi loukkaa enemmän

Parisuhteessa tulisi kilpailla toinen toisensa rakastamisesta, ei loukkaamisesta. Valtataistelu loukkausten kera, tuhoaa uskalluksen ja halun olla toisen lähellä varauksetta. Toisen läheisyydessä pitää olla aina vähän varuillaan, että loukkaavat sanat eivät haavoita. Näin molemmilla puolisoilla on ikään kuin kilpi itsensä suojana sen ihmisen kanssa, jonka tulisi olla läheisin.

Puhumattomuus

Puhumattomuus on yksi valtataistelun muoto. Se on hiljaista puolustautumista. Passiivista vastarintaa. Kun puoliso linnoittautuu hiljaisuuteen, on vaikea, usein mahdoton luoda yhteys puolisoiden välille.

Puhuminen on yhteyden luomista puolisoiden välille. Kun molemmat sanoittavat oman osuutensa, toisen ei tarvitse arvailla, mitä toinen ajattelee ja tuntee. Jos toinen ei suostu kertomaan, mitä hänen sisäisessä maailmassaan tapahtuu, toinen voi vain arvailla niitä asioita. Jos jotain asiaa ei itse suostu pukemaan sanoiksi, ei vaihtoehto välttämättä ole se, että ei ole mitään johtopäätöstä. Päinvastoin, tieto korvataan silloin arvauksilla.

Kun toisen ajatuksia ja tunteita arvaillaan, niin yleensä johtopäätökset ovat vääriä. Tämä saa aikaan riitaa, pahaa mieltä molemmin puolin ja lisääntyvää etääntymistä.

Fyysinen tai muu väkivalta

Tämä on se kohta, jonka kaikki ymmärtävät läheisyyttä tuhoavaksi. Fyysistä väkivaltaa on muukin kuin lyöminen. Puristaminen, tuuppiminen, fyysinen rajoittaminen jollakin tapaa on myös fyysistä väkivaltaa. Mitä kauemmin väkivaltaa jatkuu, sitä sokeammaksi sille yleensä tulee.

Väkivallalle voi siedättyä ja alkaa pitämään sitä normaalina mallina parisuhteessa. Se ei välttämättä herätä minkäänlaisia tunteita.

Muuta väkivaltaa on taloudellinen, uskonnollinen, seksuaalinen väkivalta. Toinen voi kontrolloida toisen rahankäyttöä tai koko taloutta. Toisen vapautta omaan uskoon voi kyseenalaistaa monin tavoin. Ja parisuhteessa voi olla seksuaalista väkivaltaa. Kolikon toinen puoli on se, että myös rakastavat ja lämpimät tunteet haalistuvat sitä myöten. On vain yleinen turtumus. Mikään ei oikein tunnu miltään.

Tunnekylmyys

Tunnekylmyyttä on empatian puutos puolison tunteita kohtaan. Toinen puoliso voi kieltää tai väheksyä toisen tunteita ja reaktioita. Tunteiden näyttämistä voidaan pitää heikkoutena. Heikkoutta osoittavia tunteita voivat olla mm. suru, mielipaha, suuttumus. Ne voidaan luokitella epänormaaleiksi ja vaikkapa sairautta osoittaviksi asioiksi.

Toinen puolisoista jää yksin ”tabujen” tunteiden kanssa. Kun tabujen tunteiden ilmaiseminen on kielletty, yksi vaihtoehto on sulkea ne kokemusmaailmasta vähitellen pois. Molempien puolisoiden tunneskaala kapenee. Sen hintana on myös rakkauden, ilon ja onnen tunteiden hiipuminen.

Kunnioituksen puute

Kaikki edellä luetellut toimintamallit kertovat yhden tai molemman puolison kyvyttömyydestä osoittaa ja ehkä myös tuntea kunnioitusta puolisoa ja hänen tunteitaan kohtaan. Kunnioitusta toista kohtaan osoitetaan kohteliailla sanoilla ja toimintamallilla. Epäkunnioittava käytös ja puhe herättää vastapuolessa kaikkea muuta kuin läheisyyttä mahdollistavia tunteita ja ajatuksia.

Kunnioitusta on mahdollista tuntea ja osoittaa vain, jos itse kokee olevansa arvokas ja rakastettava omana itsenään. Jos yksilö ei pidä itseään arvokkaana, ei hän pysty arvostamaan ketään muutakaan. 

Voidakseen päästää toinen ihminen voi lähelle itseä, on pystyttävä tuntemaan olevansa turvassa ja kunnioitettu kaikin puolin. Jos näin ei voi kokea, ei puolison kanssa voi kokea todellista läheisyyttä. Toki parisuhde voi jatkua vuosia ja vuosikymmeniä. Siinä voi olla hyviäkin asioita. Ja silti läsnä on aina tietty etäisyyden kokeminen.

Rikkoutunut omanarvontunto saa aikaan säröisen parisuhteen. Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla Omanarvontunto sähköpostilistalle ja sähköposteja aina kun aiheesta ilmestyy julkaisuja tai järjestämme siihen liittyviä tapahtumia. 

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko
Perhepsykoterapeutti, MSc
Sairaanhoitaja, psyk.
Täydennyskoulutukset:
Kiikku-vauvaperhetyöntekijä 
Solmuja parisuhteessa – ryhmänohjaaja