Parisuhteen läheisyyttä voi ylläpitää tai luoda lisää. Perhepsykoterapeuttina työskennellessäni nämä seitsemän tapaa, ovat nousseet parien kanssa työskennellessä top 7 -listalle.

  1. Kuuntele ilman ennakkoasennetta
  2. Puhu omavastuisesti
  3. Anna positiivista palautetta
  4. Ota vastaan positiivista palautetta
  5. Arvosta itseäsi ja kumppaniasi
  6. Kunnioita itseäsi ja kumppaniasi
  7. Luottamuksen vaaliminen

Kuuntele ilman ennakkoasennetta

Opi kuulemaan, mitä kumppanisi sanoo sinulle. Älä tulkitse. Jos sinulla on tunne, että viestissä on kaksi eri sanomaa, jotka ovat toistensa kanssa ristiriidassa – sano se ääneen. Kieltäydy tulkitsemasta. Toisen tulkitseminen kuuluu hänen vastuulleen. Sinun vastuullasi on kertoa, miltä viesti sinun korviisi kuulostaa ja mitä se sinussa herättää.

Puhu omavastuisesti

Omavastuinen puhuminen on minä-kielellä puhumista. Eli minä ajattelen, tunnen ja toimin. Toisen sanomiset, tekemiset tai tekemättä jättämiset kyllä ovat niitä asioita, jotka saavat tunteita, ajatuksia ja toimintaa minussa aikaiseksi. Mutta vastuu minun tunteista, ajatuksista ja toiminnasta on minulla. Samoin päinvastoin.

Anna positiivista palautetta

Positiivisen palautteen antamisessa on monta puoltavaa syytä. Ensinnäkin, jotta voit antaa aitoa positiviista palautetta, sinun tulee nähdä hyvää kumppanissasi. Jos suhteessa on kriisi, toisen hyvien puolien näkeminen voi peittyä vaikeuksien alle. Etsi siis kumppanistasi ne hyvät asiat, jotka saavat sinut yhä jatkamaan elämää hänen kanssaan. Ja kerro ne hänelle niin selkeästi, että hänkin ymmärtää.

Ota vastaan positiivista palautetta

Positiivisen palautteen vastaanottaminen ei ole itsestäänselvyys. Jos on tottunut siihen, että kuulee lähinnä negatiivista palautetta itsestään, positiivista palautetta on vaikea ottaa vastaan. Joskus jopa aivan mahdottomalta tuntuva asia. Opettele ottamaan vastaan toisen hyvä palaute ja nauttimaan siitä. Sinä olet sen arvoinen, vaikka alkuun et kokisi olevasi. Kun pystyt vähitellen ottamaan positiivista palautetta vastaan, on sitä myö helpompi antaa. Kun opit kuulemaan, että kumppanisi näkee sinut ihanana, on hänen lähellään hyvä ja turvallinen olla.

Arvosta itseäsi ja kumppaniasi

Kumppaneiden erilaisuus saa aikaan haasteita parisuhteissa. Mutta – kun alatte näkemään erilaisuutenne vahvuutena, siitä tulee arkea ja elämää tukeva voima. Erilaisuuden sietäminen joissakin asioissa voi tuntua haasteelliselta, jos oma ajatus on, että jokin tietty tapa toimia on oikein. Eri asia on sitten asiat, jotka rikkovat ihmisiä. Oppikaa näkemään erilaisuutenne voimavarana ja vahvuutena ja arvostamaan toisianne sellaisena kuin kumpikin on. Jos et pysty häntä muuttamatta arvostamaan tai hän sinua, on aika pohtia, onko suhteenne rakentunut realistisille odotuksille.

Kunnioita itseäsi ja kumppaniasi

Parisuhde, jossa on kaksi tasavertaista kumppania kunnioitus toimii. Molemmilla on oma tilansa ja toinen kunnioittaa sitä. Kunnioituksesta toista ja itseä kohtaan, oma käytös ja toiminta on luotettavaa. Luotettavuus tässä tarkoittaa, että parisuhteen osapuolet tietävät, että rakkaudesta ja kunnioituksesta kumpuaa asioita, joilla pyritään rakentamaan yhteistä hyvää.

Luottamuksen vaaliminen

Luottamus on hyvän parisuhteen perusta. Jotta läheisyys säilyy vuosia, on luottamusta vaalittava. Parisuhteessa voi olla erilaisia näkemyksiä ja ajatuksia siitä, miten luottamus rikkoontuu ja rakentuu. Parisuhteessa luottamus on sopimuskysymys. Jos jokin asia rikkoo toisen luottamusta, niin se rikkoo. Vaikka sinulle se asia ei olisikaan luottamuskysymys, mutta puolisollesi se on, on teidän löydettävä jokin kompromissi asiassa. Muutoin luottamus rikkoontuu ja etäisyys kasvaa. Luottamukseen vetoamalla toista ei ole lupa vahtia eikä hänen vapauttaa rajoittaa. Jos näkökulmat ovat kovin erilaisia ettekä pääse yhteisymmärrykseen siitä, mikä rikkoo ja kuinka paljon tai miten rakentaa – on pohdittava, mille asioille suhteenne perustuu. Ja onko suhteellanne millaiset tulevaisuuden näkymät. Luottamus ei ole rajoittamista vaan halua vaalia suhteen läheisyyttä vapaaehtoisesti, pakottamatta. Valintoja tehdään siksi, että toista rakastetaan. Ja valinnat tehdään omaa ja toisen hyvinvointia kuunnellen. Tilaa itsellesi maksuton Vapaudu rakastamaan – 10 askelta hyvään parisuhteeseen nettiopas sähköpostiisi tästä linkistä.

Ritva Huusko

Blogitekstin kirjoittaja Ritva Huusko Perhepsykoterapeutti, MSc Sairaanhoitaja, psyk. Täydennyskoulutukset: Kiikku -vauvaperhetyöntekijä ja Solmuja parisuhteessa ryhmänohjaaja