Rikottu omanarvontunto saa parisuhteen nilkuttamaan. Rikottu omanarvontunto voi estää kuulemasta toista siten kuin toinen yrittää itseään ilmaista. Viesti vääristyy omien uskomusten kautta kuultuna aivan muuksi kuin mitä toinen pyrkii sanomaan.

Rikottu omanarvontunto saa parisuhteen nilkuttamaan

Rikottu omanarvontunto saa parisuhteen nilkuttamaan

Kun viesti puolisoiden välillä vääristyy muuksi kuin mitä yritetään sanoa, kokee viestin puhunut tulevansa tunnetasolla torjutuksi. Usein tulkinta toisen väärin käsittämisestä on, ettei toinen halua ymmärtää sitä, mitä toinen sanoo. Puhuja pyrkii yleensä sanomaan asiaa eri tavoin ja kokee kerta toisensa jälkeen tulevansa väärinymmärretyksi.

Tästä seuraa päätelmä, ettei toinen näe kertojaa niin arvokkaana, että kuuntelisi kunnioittavasti ja arvostavasti. Yleisimmin puhuja ajattelee, ettei toinen halua edes ymmärtää tai että toinen on niin yksinkertainen ettei hän kykene ymmärtämään.

Joka tapauksessa tunnetason hylkäämisen kokemus muodostuu näin, rikotun omanarvontunnon myötä. Vaikka kumpikaan puolisoista ei toista haluaisi tunnetasolla hyljätä viesti vääristyy, jos sitä ei pysty kuuntelemaan avoimesti. Viestin vääristymistä on hankala estää ilman avoimen kuuntelemisen opettelua. Avoin kuuntelu on aina opittu taito.

Kyse ei ole niinkään siitä, etteikö haluaisi kuunnella toista. Vaan omat uskomukset ja tunnelukot estävät kuulemasta, mitä toinen yrittää sanoa. Viesti vääristyy kuulijan rikotun omanarvontunnon vuoksi hänen uskomusjärjestelmänsä kautta kuultuna.

Avoin kuuntelu luo rakastamisen kokemusta

Hyväksyvä läsnäolo luo lepoa ja hyväksytyksi tulemisen tunteen omana itsenä. Avoin kuuntelu jättää tilaa kuulla toisen viesti sellaisena kuin toinen yrittää sitä kertoa.

Avoimessa kuuntelussa kuuntelija kysyy asioita, joita hän ei ymmärrä, eikä tulkitse niitä omista uskomuksistaan kyse. Avoimessa kuuntelussa toinen pyrkii kaikin keinoin ymmärtämään toisen viestiä, kysymällä avoimia kysymyksiä voidakseen ymmärtää paremmin mitä toinen tarkoittaa.

Kun kumppani kuuntelee avoimesti, kokee puhuja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Tästä seuraa hyvä kehä. Hyväksytyksi tulemisen kokemus luo tunteen, että on rakastettu omana itsenään.

Uskomusten kautta kuultu puhe luo hylkäämisen tuskaa

Jos parisuhteessa ei ole avointa kuuntelua, vaan toisen sanomiset tulkitaan omien uskomusten kautta, on parisuhteessa paljon tunnetason hylkäämiskokemusta. Tästä seuraa hylkäämisen tuskaa ja kipua, joka saa aikaan repiviä riitoja tai hiljaista toisista etääntymistä. Parisuhteelle tästä vuorovaikutusmallista seuraa suhteen läheisyyden hiipuminen ajan saatossa.

Kiintymyssuhteen vaikutus vuorovaikutukseen

Parisuhteen alkuaikana tätä ongelmaa ei yleensä ole. Suhteen alussa parisuhteen osapuolet pyrkivät kuuntelemaan toista mahdollisimman avoimesti. Kun suhde arkistuu, vanhat ja opitut vuorovaikutusmallit ottavat tilaa ja avoin kuuntelu unohtuu.

Molemmat suhteen osapuolet palaavat vähitellen toimimaan oppimastaan kiintymyssuhdemallista käsin. Jos lapsuuden perheessä ei ole saanut oppia avoimen kuuntelemisen taitoa, ei sen toteuttamiseen ole muodostunut vielä mallia. Niinpä avoimen kuuntelemisen taito tulee opetella kumppanin kanssa.

Tilaa maksuton Omanarvontunto -opas. Liityt samalla mukaan omanarvontunto -sähköpostilistalle ja saat sähköpostiisi tiedotteita, kun omanarvontuntoon liittyviä tapahtumia tai uusia julkaisuja on luvassa.