Kuvitelle tilanne, jossa tulet kotiisi ja huomaat, että sinne on murtauduttu. Menet ehkä sisälle varovasti, peläten siellä olevan vielä murtovarkaan paikalla, miettien mitä täällä on tehty? Miksi juuri meille on murtauduttu ? Soitat poliisille, selität tilanteen ja poliisi tulee paikalle, aloitetaan tutkinta. Sinusta ja perheestäsi on tullut rikoksen uhri. Rikoksen vaikutukset ovat laajat.

Rikoksen uhrina koet useita erilaisia tuntemuksia ja joudut aikamoiseen tunnemylläkkään. Muut perheesi jäsenet ovat myös tunteiden vallassa ja kokemus tuottaa teidän elämäänne muutoksia. Mietitte voitteko asua enää samassa asunnossa vai muutatteko ? Miten selviätte tästä ?

Rikoksen vaikutus on laaja

Rikoksen vaikutus on laaja. Riippuen tietenkin rikoksesta, mutta oli rikos pieni tai iso, henkeen tai omaisuuteen kohdistuva rikos, aina se vaikuttaa rikoksen uhriin. Rikos on aina jollakin tavalla traumaattinen kokemus. Jos rikos kohdistuu henkilöön, pahoinpitely, raiskaus, vaikuttavat ne syvästi ja traumaattisesti rikoksen kohteeksi joutuvaksi. Henkirikos vaikuttaa tietenkin hyvin traumaattisesti uhrin läheisiin.

Rikoksen kohteeksi joutuva jää kantamaan häpeää ja traumaa. Nämä vaikeuttavat elämää traumaattisesti. Rikoksen tuottamat vaikutukset tuntuvat myös uhrin perheessä tai parisuhteessa, jolloin olisi tärkeää prosessoida asiaa myös yhdessä. Vanhemman oirehtiminen aiheuttaa lapsissa hämmennystä ja turvattomuutta. Asiaa voidaan prosessoida yhdessä myös lasten kanssa, lapsen tasoisesti. Rikos voi vaikuttaa myös lapseen luoden pelon ja turvattomuuden tunnetta. Esimerkiksi murto kotiin voi olla myös lapsille hyvinkin traumaattinen kokemus. Tämän johdosta on äärimmäisen tärkeää, että asiaa prosessoidaan koko perheen kanssa.

Eikö nyt vaan voisi tehdä niin, että ei ajatella asiaa ja mennään eteenpäin ?

Osa ihmisistä selviää asioista niin, että ei ajattele asioita sen enempää vaan sulkee ne pois mielestään ja menee vaan eteenpäin. Taas iso osa ei selviä sillä tavalla traumaattisista asioista eteenpäin. Kun asia koetaan traumaattiseksi, jos sitä ei prosessoida se koteloituu ja voi aktivoitua jossakin vaiheessa elämään myöhemmin. Tämän johdosta on hyvä pysähtyä asian äärelle ja prosessoida se asia riittävästi.

Vakauttavassa perheterapiassa on valmius trauman käsittelyyn.

Vakauttavassa perheterapiassa on mahdollisuus käsitellä myös tällaista asiaa, joka tuottaa uhrille monenlaisia tunteita ja mieluusti haluaisi vaan unohtaa koko asian. Mikäli traumaattinen asia vaan painetaan pois ja sitä ei käsitellä, tapahtuu traumaattisen muiston kapseloituminen. Kapseloituminen aiheuttaa useasti erilaisia oireita, jotka haittaavat elämää. Useasti näissä tilanteissa ajatellaan myös, että lapset eivät tarvitse asian käsittelyä tai se ei ole vaikuttanut lapsiin mitenkään. Tärkeää on antaa lapsille mahdollisuus prosessoida asioita ikätasoisesti. Lapsien vakautuminen helpottaa myös vanhempia prosessoimaan itselleen traumaattista asiaa, koska huoli lapsista vähenee.

Rikoksen uhrina toipuminen vaatii aikaa ja vakauttavaa työskentelyä, jotta asiaa voi prosessoida enemmän. Itse traumaattista tapahtumaa voidaan prosessoida vakautumisen jälkeen myös EMDR-terapiaa käyttäen. Tämä menetelmän avulla traumaattisten tapahtumien prosessointi on nopeampaa ja trauman vaikutuksista voi vapautua. Perheterapiassa voidaan käyttää joustavasti erilaisia menetelmiä riippuen perheen tarpeista. Tärkeää on huomioida kaikki perheen jäsenet ja heidän yksilölliset tarpeet asian prosessoinnissa. Ota yhteyttä sovi ensimmäinen etäaika ja pääsette prosessissa eteenpäin.

Tarja Södergård

Blogitekstin kirjoittaja
Tarja Södergård 
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Psykoterapeutti

Järvenpää