Parisuhteen huoltaminen on yhtä tärkeää kuin omasta terveydestä huolehtiminen tai vaikkapa auton säännöllinen huoltaminen. Mitä parempaa huolta pidät parisuhteesta, sitä kauemmin se todennäköisimmin toimii hyvin. Ja jos siinä ilmenee ongelmia, ne voi huoltaa kuntoon. Jos ongelmia ei ole, ei kannata odottaa niin pitkään, että niitä tulee. Ennaltaehkäisevä työ säästää sekä rahassa että inhimillisen kärsimyksen osalta. Hyvin voivassa parisuhteessa yksilöiden fyysisen terveyden odote on suurempi, kuin huonossa. Hyvinvoivan ihmisen stressitaso on pienempi kuin pahoinvoivan. Hyvinvoivassa parisuhteessa on tilaa yksilön hyvinvoinnille. Pahoinvoivassa parisuhteessa yksilötkin ovat yleensä pahoinvoivia. Ja hyvinvoinnin tila kapenee. Yksilön pahoinvointi voi heijastua parisuhteen pahoinvointia lisäävänä tekijänä. Samoin toimimaton vuorovaikutus puolisoiden välillä voi lisätä, ja yleensä lisääkin puolisoiden kokemaa pahoinvointia. On tärkeää erottaa nämä asiat toisistaan ja pohtia, mikä lisää hyvinvointia ja mikä pahoinvointia. Vapaudu rakastamaan parisuhteessa -nettiparisuhdekurssilla etsitään parisuhteen hyvinvointia ja pahoinvointia tuovia asioita. Lisäämällä hyvinvointia tuovia ja karsimalla pahoinvointia aikaansaavia asioita, parisuhteen läheisyyttä ja onnellisuutta voidaan lisätä. Kun parisuhteen asiat ovat vielä kunnossa, nettikursseista Peruspaketti on silloin oikein ratkaisu teille.

Arjen toimiva vuorovaikutus lisää yhteisymmärrystä

Kun asioista puhutaan oikea aikaisesti, parisuhdetta kuormittavia tunnetaakkoja saadaan selvitettyä asoiden eteen tullessa. Tällöin suhteen molemmat osapuolet kytkeytyvät siihen, mistä tilanteessa on heidän osaltaan kysymys. Väärinymmärrykset muuttuvat yhteisymmärrykseksi keskustelujen myötä. Kun parisuhteessa voi puhua kaikista asioista, suhteeseen tulee yksilöiden rentous ja vapaus, molemmilla on vapaus olla se joka hän on. Vapaudu rakastamaan parisuhteessa -nettikurssilla saatte työkaluja arjen keskusteluyhteyden löytämiseen ja ylläpitämiseen. Kurssille voit ilmottautua tästä linkistä. Asioiden ollessa kohtuullisen helppoja puhua, mutta tunnette, että keskustelua on vaikea aloittaa, nettikursseista Plus -paketti palvelee teitä parhaiten. Pakettiin kuuluu nettikurssi ja (yksi) 1 x 60 min. tapaamista terapeutin kanssa kasvokkain netissä, Oulussa tai Ylivieskassa.

Tunnelukot sekoittavat keskustelua

Ajautuuko keskustelunne kerta toisensa jälkeen toistamaan samaa kehää? Asia ei tunnu puhumalla selviävän ja keskustelu tuntuu johtavan lähinnä vain riitaan. Tällöin kysymyksessä voi olla tunnelukkojen aktivoituminen jossakin keskustelun vaiheessa. Looginen keskustelun kehä voi puuttua kokonaan tai tunnelukot rikkovat sen. Keskustelun kehä on työmenetelmä, jonka avulla asia kuin asia saadaan puhuttua läpi. Parisuhteen molemmilla osapuolilla tulee kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus. Vapaudu rakastamaan parisuhteessa -nettikurssilla opetellaan loogisen keskustelukehän käyttämistä keskusteluissa luentojen ja harjoitteiden avulla.

Milloin kannattaa erota

Eropäätöksen voivat tehdä vain parisuhteessa elävät osapuolet. Kysymys on parisuhteen osapuolten elämästä ja elämän valinnoista. Kukaan muu ei voi eroon päätymistä määrittää. Eikä kenenkään tule siihen puuttua. Pariterapian avulla monia asioita voi selvittää ja työstää. Niin kauan kuin on tahtoa selvittää asioita, antaa anteeksi sekä itselle että toiselle osapuolelle ja halu jatkaa yhdessä parisuhteen jatkaminen on mahdollista. Jos jomman kumman osapuolen tahto suhteen jatkamiseen loppuu, ei asioiden selvittämisen tarvitsemaa yhteistyön tilaa ole. Mutta niin kauan kun molemmilla osapuolilla on tahtoa asioita selvittää, niin kauan parisuhteella on mahdollisuus kasvaa hyvinvoivaksi. Jos asiat ovat jo kovin solmussa Vapaudu rakastamaan parisuhteessa -nettikursseista kannattaa valita Superior -paketti. Pakettiin kuuluu nettikurssin lisäksi 2 x 60 min. paritapaamista eli ohjauskertaa kasvokkain Oulussa, Ylivieskassa tai netin välityksellä. Terapeutin mukana olo kahdessa keskustelussa auttaa teitä pääsemään keskustelussa eteenpäin kurssilla opeteltavien asioiden kanssa.

Parisuhteen tulee olla turvallinen, että asioista uskalletaan puhua

Parisuhdekurssille ei tule osallistua silloin, jos parisuhteessanne on väkivallan uhkaa. Parisuhteen tulee olla turvallinen, että parisuhteen osapuolet uskaltavat puhua avoimesti mieltä vaivaavista asioista. Parisuhteessa molempien henkinen ja fyysinen turvallisuus tulee olla taattu. Jos suhteessa on väkivaltaa jossakin muodossa, eikä sitä saada yrityksestä huolimatta loppumaan, on yksilön hyvä pohtia, mitä väkivalta saa hänessä aikaan. Minkä hinnan hän elämässään maksaa oman henkisen ja fyysisen terveyden osalta suhteeseen jäädessä. Ja onko hän sitä hintaa valmis maksamaan. Mikäli parisuhteessa on lapsia, ei väkivalta ole enää aikuisten välistä kaltoinkohtelua. Vanhemman tai aikuisen ensisijainen tehtävä on turvata lasten kasvuympäristö. Ja tällöin parisuhteen väkivaltaa tulee tarkastella lasten näkökulmasta käsin. Väkivaltainen koti ei ole turvallinen kasvuympäristö lapselle.

Blogitekstin kirjoittaja Ritva Huusko Perhepsykoterapeutti MSc Sairaanhoitaja psyk. Täydennyskoulutukset: Kiikku -vauvaperhetyöntekijä ja Solmuja parisuhteessa ryhmänohjaaja.