Hyvinvoivan parisuhteen viisi merkkiä ovat asioita, joita ilman parisuhde ja siinä olevat yksilöt voivat huonosti. Mikäli et löydä näitä asioita parisuhteestasi, on aika istahtaa alas puolison kanssa pohtimaan asiaa.

Pohtikaa miten te yksilöinä ja yhdessä voitte ja miten hyvinvointia voi edistää vai löytyykö siihen yhteistä tahtotilaa.

Jos puolisosi ei suostu pohtimaan parisuhteenne tilaa yhdessä kanssasi, voit pohtia suhteenne tilaa yksin. Yksin pohtimisessa on se haaste, että meillä ihmisillä on tapa ja tarve sanoittaa jotenkin toisen mielipiteitä ja tahtotilaa, jotta tilanteessa pääsee eteenpäin. Näin ollen yksin pohtiva tulee aina täydentämään toisen näkökulman omasta näkökulmastaan, jolloin keskustelu väkisinkin vääristyy omaa näkökulmaa kuvaavaksi.

Tokihan se kertoo parisuhteenne vuorovaikutuksesta paljon, jos yhteistä asiaa joutuu pohtimaan yksin. Tällöin voi pohtia sitä, millainen parisuhteen vuorovaikutus ja tasapaino on. Parisuhdeterapia voi olla tarpeellista keskusteluyhteyden löytämiseen, jos se on hävinnyt tai sitä ei ole koskaan ollutkaan.

Hyvinvoivan parisuhteen viisi merkkiä ovat:

  • nollatoleranssi kaikelle väkivallalle
  • erilliset yksilöt yhdessä
  • keskinäinen luottamus
  • keskinäinen kunnioitus
  • molemmat osapuolet tukevat toisiaan

 

Nollatoleransi kaikelle väkivallalle

Väkivalta on aina valtapeliä. Valtapeli tuhoaa tasapainoisen ja onnellisen suhteen mahdollisuuden. Erilaisia vallan ja väkivallan muotoja ovat henkinen, fyysinen, seksuaalinen, taloudellinen, uskonnollinen. Henkistä väkivaltaa on mm. toisen arvon alentaminen sanoin haukkumalla tyhmäksi.

Fyysistä väkivaltaa on myös töinäisy tai kova puristaminen, ei vain lyöminen. Seksuaalista väkivaltaa on jo se, että ylipuhuu toisen seksiin vaikka tämä ei siihen ole halukas. Taloudellista väkivaltaa on, jos yhdessä sovittu toisen kotiin jääminen, vaikkapa lapsia hoitamaan muuttuukin nakkeluksi toisen rahattomuudesta. Uskonnollinen väkivalta on sitä, että toisella ei ole vapautta harjoittaa omaa uskontoaan.

Kaikki väkivallan muodot tuhoavat luottamusta ja estävät yhteen kasvamista. Väkivallan ollessa osa suhdetta, rikotaan toisen yksilön rajoja. Rajojen rikkominen saa aikaan muurin muodostumisen puolisoiden välille. Yleensä tämän muurin voi aistia, mutta sitä ei voi sanoittaa ääneen, mikäli on pelko, että joutuu väkivallan kohteeksi. Kaikki väkivalta luo etäisyyttä yksilöiden välille.

Erilliset yksilöt yhdessä

Yksilöt ovat erillisiä yksilöitä, joilla on molemminpuolinen halu jakaa elämä juuri oman kumppanin kanssa. Hyvinvoivassa parisuhteessa molemmilla osapuolilla on mahdollisuus ja tila voida hyvin.

Puolisot viihtyvät toistensa seurassa ja varaavat aikaa olla toistensa kanssa. Puolisot haluavat olla toistensa kanssa ja he ilmaisevat sen selkeästi toisilleen eri tavoin.

Yhdessä oleminen ei tule pakottamisesta, vaan molempien vapaasta tahdosta. Toisen seuraa kaipaa ja arvostaa niin paljon, että sille raivaa tilaa kalenterissa.

Tiivis elämäntahti voi välillä haastaa yhteisen ajan löytämiseen työn ja perheen ristipaineessa ja silti aika yhdessäololle priorisoidaan ja aika löytyy. Yhteinen aika tuo molemmille lisää voimia ja auttaa jaksamaan arjessa.

Mustasukkaisuutta voi ilmetä pienissä määrin, mutta se on ohimenevä tai ohikulkeva ajatus, eikä ota valtaa mielessä tai ala ohjaamaan toimintaa. Mustasukkaisuuden tunteen pitää kurissa molemmin puolinen tieto ja varmuus siitä, että puolisot ovat läheisiä toisilleen.

Läheisyyden tuo keskinäinen luottamus ja kunnioitus sekä asioista puhuminen. Puolisot elävät rinnakkain samaa arkea ja tietävät keskustelujen perusteella, mitä toinen asioista ajattelee ja toivoo.

Keskinäinen luottamus

Luottamus rakentuu puolisoiden välille ajatusten ja tunteiden jakamisen myötä. Ajatukset ja tunteet voidaan jakaa eri tilanteissa ja tämä edesauttaa keskinäistä tuntemista.

Tunteminen tuo puolisoiden välille luottamusta. Luottamus on sitä, että tietää, miten toinen toimii ja reagoi eri tilanteissa ja sitä reaktiota ei tarvitse pelätä.

Keskinäinen kunnioitus

Keskinäinen vuorovaikutus on kaikin puolin kunnioittavaa. Puhumisen tapa ja käyttäytyminen on kaunista molemmilla osapuolilla toista kohtaan. Arvostusta ja rakkautta osoitetaan sanoin ja teoin, joka päivä vuoden jokaisena päivänä.

Rakastavat ja kunnioittavat sanat ja teot ovat yhdessä linjassa toistensa kanssa. Molemmat osapuolet voivat lukea kaikesta vuorovaikutuksesta toisen lämpimät tunteet itseä kohtaan ja ne osataan ottaa vastaan.

Riidan tullen asiat riitelevät ja niistä pystytään puhumaan, eivätkä puolisot ala lyömään toisiaan sanoin tai muulla tavoin.

Molemmat osapuolet tukevat toisiaan

Parisuhteessa vuorottelee toisen tukeminen, eikä se ole painottunut jomman kumman vastuulle pelkästään. Elämä tuo eteen monenlaisia asioita. Kun tietää, että mistään ei tarvitse selvitä yksin, puolison jakaessa taakan, voimat riittävät molemmilla.

Jos jaksamisen vaatimus painottuu jommalle kummalle puolisolle pääosin aina, se voi saada aikaan uupumisen pitkällä juoksulla. Kun tietää, että molemmat tekevät töitä yhteisen hyvän eteen, luottamus toista ja tulevaisuutta kohtaan kasvaa.

Jos löydät nämä kaikki kohdat parisuhteestasi voit luottaa siihen, että voitte yhdessä rakentaa turvallisen arjen ja kukoistaa elämässä.

Blogitekstin kirjoittaja:Ritva Huusko

Ritva Huusko
Perheterapeutti, psykoterapeutti