Onko omanarvontuntosi paras ystäväsi vai lähin vihollisesi?

Omanarvontunto, onko se paras ystäväsi vai pahin vihollisesi. Omanarvontunto joko avaa mahdollisuuksia tai sulkee niitä sisäisessä maailmassamme.

Hyvä omanarvontunto antaa vapauden elää oman näköistä elämää.

Huono omanarvontunto altistaa muiden ihmisten hyväksynnän hakemiseen.

Hyvä omanarvontunto kasvaa kunnioittavassa ja rakastavassa ilmapiirissä, jossa rajat asetetaan yksilön tarpeiden mukaan.

Jos aihe kiinnostaa sinua enemmän, videoltani Itsensä rakastaminen voit katsoa, miten hyvä itsetunnon perusta rakentuu ja vaikuttaa. Jos perheessä on useampi lapsi, niin yksi voi tarvita napakammin pidetyt rajat, ja toinen voikin tarvita rohkaisua samassa asiassa. Jos rajat asetetaan vain yhdellä tavalla, toinen jää joko vaille tarvitsemiaan rajoja tai toinen ahdistuu ja kasvaa pelokkaaksi liian napakoissa rajoissa.

Vapaa tahto syntyy tai viedään lapsuudessa

Kasvualusta ei määritä koko loppuelämän kasvua.

Vanhempi siirtää omat uskomuksensa, pelkonsa, elämännäkemyksensä kasvatuksen myötä seuraavalle polvelle. Tämä perintö on joko elämää tukeva tai rajoittava, pahimmillaan se voi olla tuhoava.

Lapsuuden hyvät, turvalliset, kannustavat ihmissuhteet luovat hyvän omanarvontunnon. Tietää, että on rakastettu juuri sellaisena kuin on, siksi että on se joka on. Oma arvo perustuu siihen, että on se yksilö, joka on.

Huono omanarvontunto rakentuu suorittamiselle. On hyvä ja hyväksytty, kun on tehnyt toivotulla tavalla. Suorittanut oikealla tavalla ja tulos on ollut vaatimusten mukainen.

Kaltoinkohtelevassa ympäristössä yksilö jää sokeaksi omalle arvolleen, sisäisessä kokemusmaailmassaan hän ei näe itseään arvokkaana. Olipa perusta, eli lapsuuden koti ja lähtökohdat mitkä tahansa, se ei ole koko elämää määrittävä tekijä. Se on se maa, jossa kasvu on lähtenyt käyntiin. Kasvu jatkuu koko lopun elämän, jos vain itse ei rajoita tätä kasvua.

Ulkoinen vai sisäinen ohjautuminen

Kun yrittää elää elämäänsä ulkoisten vaatimusten ja toiveiden mukaan, uupumisen riski kasvaa. Voi elää siten kuin on aina opetettu, että näin pitää elää ja toimia, ja kokea sisäistä ristiriitaa. On monia hyviä tapoja elää. Jos yksi tapa nostetaan yli muiden ”oikeaksi”, se alkaa rajoittamaan yksilön valintoja.

Videollani Vapaa tahto omanarvontunnon perustana kuvailen, miten vapaus elää oman näköistä elämää muodostuu. Yksilön ja yhteisönkin kannalta, rakentavinta on suoda yksilölle vapaus ja tila tehdä hänen lahjojen ja vahvuuksien suuntaisia valintoja elämässään.

Elätkö suoriteoravanpyörässä?

Oravanpyörä, jossa omaa arvoa ansaitaan suorittamalla

Miellyttämisen tarve, oman arvon ansaitseminen tekojen kautta altistaa loputtomalle suorittamiselle. Suoritekulttuurissa oman arvon ansaitseminen on mahdottomuus.

Oma arvo ei ole suorittamisen kulttuurissa ”vapaasti kelluva”, vaan se perustuu suoritteisiin: taitoihin, tehokkuuteen. Kun arvo kumpuaa siitä, miten hyvä on jossakin tai miten paljon tekee, niin aina löytyy joku, joka sanoo, että ei riitä ei kelpaa.

Yleisimmin juurisyy suorittamisen tarpeeseen, on oma sisäinen vaatimus. Sisäinen vaatimus syntyy persoonallisuuden vaativuuden, lapsuuden normien ja sitä vahvistaneiden elämäntapahtumien summana.

Persoonallisuus, jolla on synnynnäistä sisäistä vaatimusta ja tunnollisuutta, on helppo kasvattaa tehokkaaksi osaksi suoritekulttuuria. Suoritekulttuurissa pyritään suorittamaan aina vain enemmän ja enemmän.

Tehoja pyritään lisäämään kaiken muun kustannuksella. Nukkumisesta ja oman itsen huoltamisesta ja kuuntelemisesta tingitään. Kehon viestit hiljentämisen tarpeesta hiljennettään eri tavoin ja suorittamista jatketaan oman terveyden hinnalla. Esimerkiksi korkea verenpaine lääkitään normaalirajoihin, sen sijaan, että elintavoissa tehtäisiin muutosta. Tai unen häiriintyessä käytetään unilääkkeitä, uupumuksen ja masennuksen hoitoon käytetään lääkkeitä, sen sijaan että hoidettaisiin myös juurisyy kuntoon.

En puhu lääkkeitä vastaan, lääkkeiden käyttö on perusteltua. Niitä tarvitaan oireiden hoitoon. Mutta usein on myös niin, että juurisyyn kuntoon hoitamisella terveys olisi mahdollista säilyttää ja palauttaa. Aina näin ei ole. Lääkkeistä ei tule luopua omin päin, vaan lääkehoito tulee aina tehdä kaikin tavoin yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Uuupumusta ja siihen liittyvää masennusta voi ennaltaehkäistä. Samalla voidaan ehkäistä korkeaa verenpainetta ja muita stressiin liittyviä fyysisiä sairauksia.

Ennaltaehkäisemisen ensimmäisen tärkeä askel on nähdä itsensä tärkeänä. Siitä syntyy lupa asettaa omaa hyvinvointia turvaavia rajoja. Jos itseä ei näe elämänsä tärkeimpänä henkilönä, omia hyvinvoinnin rajoja on mahdotonta löytää ja asettaa.

Sisäinen vapaus hyvinvointiin 

Kuten huomaat, vapaus elää oman näköistä elämää koostuu monesta eri asiasta ja mahdollistaa paljon asioita. Luvan tulee tulla itsestä, ulkoapäin tuleva lupa tai vaatimus, on ulkoapäin tulevaa ohjautumista. Silloin oman näköisin elämä jää elämättä. Omanarvontunto voi olla paras ystäväsi, mutta se voi olla myös pahin vihollisesi. 

Opettele siis tunnistamaan, kuka sinä olet, mitkä ovat ydintarpeesi. Kuuntele itseäsi kunniottaen kehosi ja sydämesi viestejä, näin mahdollistat oman hyvinvointisi. 1.10.2021 julkaistavassa e-kirjassani Omanarvontunto – Paras ystäväsi vai pahin vihollisesi voit lukea kirjan verran teemaan liittyen.   Kirjan hinta on 19,90 e 1.10.-14.10.2021, jonka jälkeen sen ovh. on 24,90 e.

Muista tämä – tunteet ovat viestintuojia. Niiden viestejä kuunnellaan, ja sitten seuraava askel on pohtia, mitä asialle tulee tehdä. Pelkkä tunteiden kuuntelu ei vie sinua eteenpäin. Mutta siitä seuraavassa blogitekstissä enemmän. 

Blogitekstin kirjoittaja
Ritva Huusko
Perhepsykoterapeutti MSc
Sairaanhoitaja, psyk.
Täydennyskoulutukset:
Kiikku-vauvaperhetyö,
Solmuja parisuhteessa ryhmänohjaaja