Loma ja siihen ladatut odotukset voivat olla stressiä tuova. Jos lomalta odotetaan asioita, joita ei ehditä arjessa saamaan, loman odotus voi stressata.  Rentouttavan yhdessäolon odotus liittyy yleisimmin ajankäyttöön ja tunnetason asioihin. Voidaan odottaa, että olisi aikaa puhua asioista ja luoda tunneyhteyttä puolisoon ja perheeseen. Tai että ehditään tekemään asioita ja rentoutumaan, jotta voimat riittäisivät arjessa.

Onnistuneen loman takaa nämä neljä arkista asiaa:

  1. Arkirakkaus
  2. Kuulumisten vaihto
  3. Riittävä lepo
  4. Työn kohtuullinen kuormitus

Arkirakkaus, mitä se on?

Rakkaus välittyy arjessa pienin sanoin ja teoin. Kannustavat ja kauniit sanat, ystävälliset teot. Rakastava huolenpito parisuhteessa ja perheessä luo rakastamisen ilmapiirin. Tekojen ja sanojen tulee olla yhteneväisessä linjassa, että rakkaus välittyy. Ristiriitainen viesti saa aikaan, että rakastamisen käsite vääristyy tai rakastetuksi tulemisen kokemusta ei saada. Voidaksemme kokea tulevamme rakastetuksi ja hyväksytyksi, tulee yksilön pystyä näkemään itsensä hyväksyttynä, rakastettavana ja rakastaa itseään. Jos tätä kokemusta ei elämässä ole tullut, voidaan se rakentaa terapian kautta. Tämän linkin videolta löydät lisää itsensä rakastamisesta. 

Kuulumisten vaihto arjessa

Kuulumisten vaihto on hyvin yksinkertainen asia. Ja se kannattaa pitää sellaisena. Mahdollisimman avoin kysymys, luo tilan vastata todenmukaisesti. Joka päivä kannattaa kysyä puolisolta ja perheeltä hyvin arkinen kysymys ”mitä sinulle kuuluu?” Ja antaa aikaa ja tilaa vastata siihen. Onko päivä mennyt hyvin? Oliko mukava päivä? Nämä ovat kysymyksiä, joihin kysyjä voi vastata yhdellä sanalla. Kyllä tai ei. Nämä kysymykset ja vastaukset eivät todellisuudessa ole kuulumisten vaihtoa. Ne ovat enemmänkin kohteliasta sanan vaihtoa, jotka eivät avaa sitä mitä kuuluu.

Riittävä lepo

Riittävä levon ja unen määrä tulee turvata arjessa. Ihminen ei ole kone, me tarvitsemme lepoa ja unta toimiaksemme. Väsyneenä ja uupuneena moni asia tuntuu hankalammalta. Lomalla on hyvä ehtiä nauttimaan lomasta.

Työn kohtuullinen kuormitus

Jos loma menee arjesta palautumiseen, tulee arjessa tehdä muutoksia. Pitkäkestoinen liian kova kuormitus uuvuttaa. Uupuminen on ennaltaehkäisitävissä, kun on sisäinen lupa asettaa työssä rajoja ja pitää ne. Ylenmääräinen tunnollisuus, kiltteys ja suorittaminen altistavat uupumukselle. Näe itsesi tärkeänä. Sinä olet se, josta kannattaa huolehtia hyvin. Vain sinä voit siitä päättää, mihin sinä venyt ja riität. Huolehtimalla hyvin itsestäsi jaksat antaa aikaa, huolenpitoa ja rakkautta läheisillesi.