Kelan korvaama paripsykoterapia on kuntoutuspsykoterapiamuoto, jota voi hakea, vaikka parisuhteessa ei olisikaan kriisi päällä. Tukea paripsykoterapiaan haetaan Kelalta ”kuntoutuspsykoterapia” -nimellä, ja sen tavoitteena on edistää kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä sekä tukea opintojen edistymistä, työelämässä pysymistä, työelämään siirtymistä tai sinne palaamista.

Myöntämiskriteerit Kelan korvaamaan paripsykoterapiaan vastaavat Kelan korvaaman yksilöpsykoterapian kriteerejä. Kelan korvaamaa paripsykoterapiaa voidaan hakea myös yksilöpsykoterapian rinnalle, jolloin korvattavat terapiakäynnit jaetaan näiden terapiamuotojen kesken.

Edellytykset Kelan korvaamalle psykoterapialle ovat:
– olet 16 – 67-vuotias.
– työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.
– olet saanut mielenterveyden häiriön (esim. masennus, ahdistuneisuushäiriö, traumaperäinen stressihäiriö) toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa. Asianmukaisella hoidolla tarkoitetaan sitä, että olet käynyt keskustelemassa ongelmistasi esimerkiksi psykologin kanssa.
– psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

Kelan tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan ja sitä voi saada enintään kolmeksi vuodeksi. Jos olet käyttänyt jo Kelan tukemat 3 terapiavuotta, voit hakea uutta Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa, kun edellisen terapiajakson päättymisestä on kulunut vähintään 5 vuotta.

Meiltä löydät ammattitaitoiset paripsykoterapeutit, jotka ovat Kelan hyväksymiä psykoterapeutteja. Pääset hakemaan Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa tästä.

Lähde: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia