vaikea valinta

Pariterapia, paripsykoterapia, vakauttava paripsykoterapia ja fokusoitu vakauttava paripsykoterapia, mitä eroa näissä on ?

Pariterapiaa voi tarjota melkein kuka tahansa. Harhauttavaa eikö? Useimmat jotka tarjoavat pariterapiaa ovat psykoterapeutteja. Miksi sitten, ei puhuta paripsykoterapiasta? Pariterapia on ehkä yleisimmin käytetty sanamuoto. Kun varaat aikaa terapeutille on hyvä tarkistaa terapeutin koulutus.

Miksi terapeutin koulutus on tärkeää?

Terapeutti nimike ei ole suojattu nimike, eli sitä nimikettä voi käyttää melkein kuka tahansa joka itseään terapeutiksi haluaa kutsua. Tämä johtaa siihen, että et voi olla varma työntekijän koulutuspohjasta tai omasta oikeusturvastasi. Kun hoitoa antaa Valviran laillistama psykoterapeutti, tiedät että koulutus on ollut valvottua ja kontrolloitua. Lisäksi Valvira valvoo psykoterapeuttien toimintaa, jolloin asiakkaan oikeusturva on turvattumpi.

Tuntuu, että puhutaan sekaisin pariterapiasta ja paripsykoterapiasta.

Tämä on totta, kieleemme on vakiintunut sana pariterapia, vaikka sitä antaisi psykoterapeutti. Kuluttajan kannalta tietenkin hankalaa ja vaatii hieman tutkimista ennenkuin voi löytää mikä tämän henkilön koulutus onkaan? Itse vaikka olenkin psykoterapeutti puhu useasti pariterapiasta, vaikka tarkoitan paripsykoterapiaa.

Mitä ero sitten on noilla kaikilla muodoilla ?

Nyt kun puhun pariterapiasta tarkoitan paripsykoterapiaa. Pariterapiassa käydään läpi pariskunnan kanssa heidän historiaansa, asioita jotka vaikuttavat tähän hetkeen. Pohditaan parisuhteen haastavimpia hetkiä ja mietitään ratkaisuja ongelmakohtiin. Pariterapia on prosessi, joka etenee kohti tavoitetta, joka määritellään yhdessä ensimmäisten käyntien aikana. Pariterapia voi olla pitkä prosessi, toisinaan se kestää vuosia. Kelan tukea on mahdollisuus saada pariterapiaan 3 vuotta.

hämmentynyt henkilö

 

Vakauttava pariterapia tarjoaa pariskunnalle uusia välineitä tunnetaitoihin. Miten voit ilmaista omia tunteitasi paremmin. Sekä saatte runsaasti psykoedukaatioita siitä mitä parisuhteen vuorovaikutustilanteissa tapahtuu ja miksi? Tämä on oikeastaan työskentelytapa pariterapiassa. Pitkillä pariterapiaprosesseilla on mahdollisuus saada pysyviä muutoksia aikaan. Muutamalla käyntikerralla voidaan vakauttaa parisuhdetta, mutta yleensä pysyviin muutoksiin vaaditaan pitempää prosessia.

Fokusoitu vakauttava pariterapia on lyhytterapeuttinen työskentelymuoto, jossa keskitytään muuttamaan hankalaa vuorovaikutusta. Tässä terapia muodossa käytetään paljon kehollisia harjoitteita ja pariskunta kotiinsa harjoitteita joiden avulla vuorovaikutustilanteet muuttuvat paremmiksi. Tähän työskentelyyn pitää pariskunnan sitoutua vähintään 7 käyntikerraksi. Työskentelymuoto kestää maksimissaan 18 käyntikertaa. Mikäli on tarvetta jatkaa terapiaa vielä tämän jälkeenkin voidaan jatkaa vakauttavaa tai muuta pariterapiaa parin kanssa. Tämä muoto ei aina sovi kaikille pariskunnille, saattaa olla ensiksi tarvetta tehdä pidempään vakauttavaa pariterapiaa ennen kuin voi siirtyä fokusoituun malliin.

Mistä sitten tiedän mikä on oikea terapiamuoto ?

Onneksi sinun ei tarvitse heti osata sitä sanoa, vaan asiasta keskustellaan terapeutin kanssa ensimmäisellä käynnillä. Kun ongelmaa avataan terapeutille on hyvä miettiä minkälaiseen työskentelyyn on itse valmis sitoutumaan. Useasti sitä haluaisi nopeasta ratkaista parisuhteen ongelmat ja toivoisi, että voisi yhdellä käynnillä asiat. Valitettavasti harvoin yksi käynti on riittävä. Se voi olla riittävä kun haluatte jotakin yksittäistä asiaa prosessoida ulkopuolisen kanssa. Useasti pariterapiaan hakeudutaan kun vuorovaikutuksessa on ongelmia. Vuorovaikutuksen ongelmat ovat yleensä muodostuneet vuosienkin aikana, jolloin niiden purkamiseen menee myös aikaa.

onnistunut valintaKun hakeudutte pariterapiaan, on hyvä miettiä ennen ensimmäistä käyntiä mikä on teidän halunne sitoutua työskentelyyn. Mikäli teidän ajatuksenne on yksittäinen käynti terapeutin luona, on se hyvä sanoittaa myös terapeutille tapaamisen alkuvaiheessa. Tällöin terapeutti myös osaa suhteuttaa työskentelyn näihin rajoihin.

Paripsykoterapeuttina itse ajattelen, että lyhin vaikuttava terapiajakso on vähintään 10 käyntikertaa. Tiedän, että moni ajattelee tässä kohdassa rahaa. Se on täysin ymmärrettävää ja se tietenkin luo rajoja terapialle. Hyvä on muistaa, että pariterapiaan on mahdollisuus saada Kelan-tukea, jolloin voitte pienemmällä huolella asettua pariterapian pidempään ja vaikuttavampaan prosessiin.

Ota yhteyttä mikäli tuntuu siltä, että pariterapiasta olisi teille apua. Sovitaan teille sopiva prosessi ja päästään työskentelyn alkuun.

 

 

Blogitekstin kirjoittaja
Tarja Södergård 
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Sosionomi