Vakauttava perheterapia tarjoaa tietoa siitä, mitä meissä tapahtuu niissä tilanteissa, joissa hermostumme ja miksi niin käy. Vakauttavalla perheterapeutilla on lisäkoulutus, joka on keskittynyt traumaorientoituneeseen työskentelyyn perheen kanssa.

Perheterapia on terapiaa koko perheelle ja siinä on keskiössä vuorovaikutus. Se on myös psykoterapiaa, johon on mahdollista saada Kelan tukea. Perheterapiassa pyritään aina parempaan vuorovaikutukseen ja korjaamaan rikkoutuneita kiintymyssuhteita.

Useasti perheterapiaan hakeudutaan silloin kun perheessä yksi tai useampi alkaa oireilemaan. Perheterapia on hyvin tutkittu ja tehokas terapiamuoto. Tutkimuksista saaduista tuloksista ja tiedosta huolimatta se on yllättävän vähän käytetty terapiamuoto. Johtuneeko tämä meidän yksilökeskeisestä ajattelustamme?

Perheterapia on hyvä terapiamuoto esimerkiksi vanhemman psyykkisten ongelmien käsittelemiseen. Tällöin koko perheellä on mahdollisuus prosessoida yhteisiä asioita ja kaikkien perheenjäsenten ääni tulee kuuluviin.

Perheterapiassa voidaan sopia tapaamisten kokoonpanot asiakasperheen tarpeen mukaisiksi. Osa asioista puhutaan aikuisten käynneillä aikuisten kesken ja osa asioista yhdessä lasten kanssa.

Miten vakauttava perheterapia eroaa tavallisesta perheterapiasta

Vakauttavassa perheterapiassa yhdistetään perheterapiaa, traumaterapiaa, kiintymyssuhdeterapiaa, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian sekä neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Vakauttavassa  perheterapiassa keskitytään perheen vuorovaikutuksen hankaliin hetkiin ja niiden ennakointiin, pysäyttämiseen ja vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin.

Vakauttavassa perheterapiassa tarjotaan asiakkaalle runsaasti erilaisi kehollisia menetelmiä itsensä vakauttamiseen. Tällä tavoin voidaan oppia uusia tunnetaitoja, miten voi rauhoittaa itseään tilanteissa joissa aikaisemmin on menettänyt hermonsa.

Vakauttavan perheterapian apu perheelle

Kun perheen aikuiset pystyvät rauhoittamaan itsensä ja toimimaan rauhallisena tilanteissa joissa aikaisemmin ovat toimineet toisella tavalla, tilanteet yleensä muuttuvat hallittavimmiksi ja turvallisemmiksi. Vanhemmat oppivat tarjoamaan  lapsille keinoja rauhoittumiseen ja tunteiden parempaan ilmaisuun. Näitä asioita opetellaan yhdessä ja erikseen terapiassa.

Perhe saa myös kotiin tehtäviä, joita tekemällä tilanne muuttuu pysyvämmin. Mitään ei tarvitse tietää tai osata etukäteen vaan kaikki tosiaan opetellaan yhdessä ja etsitään sopivia keinoja jotka sopivat juuri teidän tilanteeseen. Perheen saadessa enemmän tunnetaitoja voidaan helpommin käsitellä niitä hankalia asioita yhdessä terapiassa ja myös jatkossa omatoimisesti.

Vakauttava terapia auttaa myös, jos jollakin perheenjäsenellä on omaa traumahistoriaa. Traumoihin liittyviä asioita ja niihin liittyviä triggereitä voidaan käsitellä sopivassa määrin perheterapiassa. Yhdessä etsien ja löytäen ymmärrystä traumasta ja sen vaikutuksista perheen vuorovaikutustilanteisiin. Useasti tällainen käsittely helpottaa koko perhettä.

Traumaattisten asioiden käsittely on tärkeää tehdä riittävän turvallisessa ympäristössä. Kun perhe oppii luottamaan terapeuttiin ja perheenjäsenet toisiinsa sekä luomaan tunneilmastoltaan turvallisen tilan, se vakautuu. Sen myötä se tarjoaa myös turvallisempaa ympäristöä traumatisoituneelle henkilölle ja traumoista toipuminen mahdollistuu.

Vakauttava perheterapia sopii siis perheelle elämän pienissä ja isoissa kriiseissä sekä myös traumaattisten asioiden käsittelyyn. Riittävän tiivis ja pitkä terapiaprosessi mahdollistaa traumoista toipumisen. Kelan tuki perheterapiaan on suositeltavaa hakea prosessin turvaamiseksi. Tällä videolla lyhyt kooste, miten Kelan tuki haetaan. 

Blogitekstin kirjoittaja
Tarja Södergård 
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Sosionomi