Olet saattanut kuulla EMDR-terapiasta aiemmin ja ehkä miettinyt, että mitä EMDR-terapia oikein käytännössä on ja miten siitä hyötyy. Tässä kirjoituksessa avaan hieman enemmän, mitkä ovat EMDR-terapian hyödyt ja miten tämä terapiamuoto toimii.

Miten prosessi alkaa?

Yleensä EMDR-terapian harkitseminen lähtee siitä, että psykoterapiassa on tullut esiin asiakkaan jokin muisto, joka tuottaa hänelle hankalia tunteita ja oireita. Tällainen asia voi olla esimerkiksi traumaattinen kokemus tai työssä nähty tilanne, joka on myöhemmin alkanut häiritsemään. Tämä muisto on alkanut vähitellen vaivaamaan asiakasta enemmän sekä tuottamaan hänelle painajaisia ja ”flash backeja” eli takaumia.

Asiakkaan kanssa puhutaan EMDR-terapian mahdollisuudesta ja käydään yhdessä läpi, mitä tämä terapiamuoto on. Ennen kuin voidaan aloittaa EMDR-terapia, tehdään erilaisia kartoituksia asiakkaan traumahistoriasta. Asiakkaan tilanteesta riippuen terapeutti miettii, onko EMDR-terapia mahdollista. Kun asiakas on päättänyt haluavansa käyttää tätä terapiamuotoa ja terapeutti kokee sen käytön mahdolliseksi asiakkaan kohdalla, sovitaan useita terapia-aikoja, jotka ovat viikon välein.

Aloituksessa on tärkeä ottaa huomioon asiakkaan nykytilanne muiston kanssa

Ensimmäisellä ajalla tehdään asiakkaan mieleen turvapaikka. Tässä asiakkaalla on mahdollisuus käyttää joko olemassa olevaa konkreettista paikkaa, ihmisiä, tekemistä tai joku mielikuvituksen tuottama turvallinen paikka. Turvapaikkaa käytetään EMDR-sessioiden päätteeksi ja asiakkaalla on mahdollisuus myös käyttää turvapaikkaa silloin, jos hänelle tulee hankalia olotiloja terapiakäyntien välissä. Ensimmäisen käynnin yhteydessä aloitetaan myös hoitosuunnitelman teko. Tätä aikaisemmin on jo kartoitettu asiakkaan aikaisemmat traumat ja mahdolliset esteet EMDR-terapiaan.

Toisella käynnillä aloitetaan muiston käsittely. Alkuun muistosta puhutaan ja siitä etsitään pahin kohta sekä löydetään sen tuottama omaan itseen kohdistuva ajatus tai havainto eli kognitio. Tällainen voi olla tilanteesta riippuen vaikkapa ”Olen huono työntekijä”, ”Tämä on minun syytäni, että näin tapahtui” tai ”Minua ei arvosteta”. Tämän jälkeen mietitään, mikä mieluummin olisi se kognitio, jonka liittäisi itseensä. Se voi olla esimerkiksi juuri päinvastainen kuin tämän hetkinen itseen kohdistuva ajatus. Haastatteluun kuuluu myös muita asioita, joita tutkitaan, ja ne riippuvat pitkälti asiakkaan lähtötilanteesta. Tämä jälkeen aloitetaan varsinainen EMDR-terapia.

Miten EMDR-terapia etenee?

EMDR-terapiassa terapeutti useimmiten käyttää silmänliikkeitä. Tämä tehdään siten, että terapeutti liikuttaa sormiaan sopivalla etäisyydellä asiakkaan silmien edessä terapian mukaisilla liikeradoilla. Mahdollisuus on käyttää myös tunto- tai kuuloaistumuksen kautta tehtävää poisherkistämistä, joka tarkoittaa muiston aiheuttaman pelon ja ahdistuksen vähentämistä altistamalla henkilö tälle muistolle.

Kun varsinainen EMDR-terapia aloitetaan, asiakasta pyydetään menemään muistoon ja ottamaan se kehoonsa. Tämä poisherkistetään EMDR-terapian mukaisella protokollalla. Jos terapeutti käyttää silmänliikkeitä, asiakas seuraa terapeutin sormia silmillään ja samalla keskittyy tähän vaikeaan muistoon. Tämä voi tuottaa asiakkaalle epämukavuutta sekä voimakkaita tunteita, jonka vuoksi on tärkeää, että asiakkaalla on toinen jalka tässä hetkessä ja toinen jalka muistossa. EMDR-terapeutti osaa säädellä intensiteettiä, jolloin terapia ei ole asiakkaalle liian ylikuormittavaa, mutta siitä saadaan hyöty irti.

Poisherkistäminen voi tarvita useita terapiakäyntejä, mutta on myös mahdollista, että hankala asia saadaan poisherkistettyä yhdellä tai kahdella käyntikerralla. Tämä riippuu täysin siitä, kuinka vaikeasta muistosta on kyse ja miten muiston käsittely etenee prosessin aikana.

Kun terapiakäynnin loppu alkaa lähenemään, palataan asiakkaan kanssa takaisin nykyhetkeen. Voi myös olla mahdollista, että asiakas on saavuttanut riittävän tilan jossa muisto ei enään tuota hänelle haittaavia tuntemuksia. Terapiakäynti lopetetaan aina siten, että asiakas palaa turvapaikkaan tai saa muuten riittävän kehollisen rauhan itseensä.

EMDR-terapia vaikuttaa vielä pitkäänkin terapiakäynnin jälkeen. Useat ovat sanoneet, että tuntuu tosi höntiltä tai siltä, että ei oikein ole tässä. Tällainen tuntemus on normaalia terapian jälkeen. Terapiakäyntien välillä asia useasti prosessoituu lisää ja sen johdosta saattaa asiakkaalla olla villejä tai hyvin eläväisiä unia. Nämä liittyvät prosessiin, joten niistä ei kannata olla huolissaan. Terapeutti vielä puhuu näistä asioista ja varmistaa, miten näiden asioiden kanssa tulee toimia.  

Terapia päättyy, kun muisto on saatu prosessoitua relevantille haittatasolle. Useasti saattaa käydä niin, että EMDR-terapiassa löytyy joku muu varhaisempi muisto joka vaatii myös työstöä. Tällainen on tietenkin hyvä työstää ja siihen kannattaa varata uudet ajat. Psykoterapiaa voidaan jatkaa EMDR-terapian jälkeen tai voi olla niin, että asiakas ei enää koe tarvetta jatkaa terapiaa, kun asiat ovat muuttuneet hänen mielessään sellaisiksi, että ne eivät enään tuota haittaa hänelle.

EMDR-terapialla on mahdollisuus työstää monenlaisia asioita, jotka haittaavat omaa elämää. Se auttaa prosessoimaan asioita nopeammin kuin muunlainen terapiamuoto. Tämä terapiamuoto vaatii terapeutilta erillisen EMDR-koulutuksen. EMDR-terapia voidaan toteuttaa omana terapianaan tai se voi olla osana muuta psykoterapiaa.  

Tarja SödergårdBlogitekstin kirjoittaja

Tarja Södergård
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Psykoterapeutti

Järvenpää