Milloin kannattaa valita perheterapia yksilöpsykoterapian lisäksi? Vai riittäisikö pelkkä perheterapia hyvinvoinnin rakentamiseen yksilölle ja perheelle? Nämä ovat kysymyksiä, joita minulta kysytään paljon perhepsykoterapeuttina.

Yhtä ainoaa vastausta näihin vastauksiin ei ole. Jokaisen yksilön ja perheen tilanne tulee ensin käydä läpi ja miettiä, asiakkaan näkökulmasta, mitä hän ja hänen läheiset arvelevat tilanteen tarvitsevan. Mutta aivan kuten kaikissa asioissa, niin tässäkin asiassa yleisluonteisia ilmiöitä, jotka auttavat tekemään päätöstä.

Tässä artikkelissa löydät viisi syytä, milloin kannattaa hakeutua perheterapiaan joko yksinomaan tai yksilöpsykoterapian rinnalla.

Milloin kannattaa valita perheterapia

Perheterapia kannattaa valita, kun perheessä on lapsia.

  1. Perhesuhteiden dynamiikka tuntuu voimia vievältä
  2. Perheenjäsen on vakavasti sairas
  3. Vanhemmat pohtivat jatkuuko parisuhde
  4. Lapsella on erityishaasteita
  5. Vanhemmalla on erityishaasteita

 

Perhesuhteiden dynamiikka tuntuu voimia vievältä

Perheen vuorovaikutus on parhaimmillaan asioista rauhallisesti keskustelua. Mutta kaikissa perheissä se ei ole sitä. Keskusteluyritykset ajautuvat kerta toisensa jälkeen repiväksi riidaksi tai mykkäkouluksi. Tällöin asioita ei saada puhuttua ja arjen sujuvuus takkuilee, kun asioista ei pystytä sopimaan riittävän laajasti keskustellen.

Kun asioista voi kehkeytyä riita, aletaan asioiden esille ottamista yleensä välttämään. Tämä johtaa tyypillisimmin lisääntyviin riitoihin ja vähentää taas vuorostaan asioiden esille ottamista. Vähitellen puolisot välttävät ottamasta asioita esille välttääkseen riitoja. Tämä huono kehä saa aikaan sen, että arjen asioista sovitaan madollisimman pintapuolisesti, mutta paljon asioita jää tulkinnan varaan ja syntyy väärinkäsityksiä. Tästä seuraa yleensä taas lisää tyytymättömyyttä, josta tulisi pystyä puhumaan. Mutta molempien puolisoiden pyrkiessä välttämään riitelyä ei lopulta mitään asiaa saada puhuttua läpi ja yhdessä ymmärtäen sovittua toimintatapaa.

Asioiden keskustelu ei lopulta onnistu enää ilman ulkopuolista apua, tällöin viisainta on hakeutua perheterapiaan. Perheterapia on oikea apu silloin kun perheessä on lapsia, jotka ovat oppineet tätä välttelevää vuorovaikutusmallia. Perheterapiassa perhe pystyy opettelemaan uudenlaista keskustelemisen mallia terapeutin avulla.

Perheterapiasta apua, kun perheenjäsen on vakavasti sairas.

Perheenjäsen on vakavasti sairas

Kun yksi perheenjäsenistä on vakavasti sairas, sen vaikutukset säteilevät väistämättä koko perheeseen. Tavalla tai toisella. Terapia on turvallinen paikka tarkastella, miten sairaus vaikuttaa vanhempien väliseen suhteeseen sekä lasten ja vanhempien väliseen suhteeseen.

Terapian avulla sairastuneen taakka sairaudesta ja sen tuomista huolista voi helpottaa. Perheenjäsenten huolia ja kuormitusta voidaan tarkastella yhdessä terapeutin kanssa, joka helpottaa parhaimmillaan koko perheen henkistä taakkaa.

Vanhemmat pohtivat jatkuuko parisuhde

Parisuhteen kriisi vaikuttaa sekä aikuisten että lasten elämään. Vaikka aikuiset kuinka yrittävät ettei se näkyisi.  Parisuhteen asiat eivät kuulu lapsille, se mikä heille näkyy ja kuuluu on perheen ilmapiiri. Lapsille vanhempien parisuhde on se heidän koti, joten kodin kriisiytyessä perheterapia on hyvä keino turvata lasten sekä aikuisten hyvinvointia.

Lapsella on erityishaasteita

Perheterapiasta voi saada apua, jos lapsella tai vanhemmalla on erityishaasteita.

Kun yhdellä tai useammalla perheen lapselle on erityishaasteita tuo se mukanaan haasteita vanhemmuuteen. Perheterapia on hyvä apu tukea vanhempien jaksamista sekä auttaa vanhemmuudessa.

Vanhemmalla on erityishaasteita

Vanhempien erityishaasteet vaikuttavat väistämättä vanhemmuuteen. Haasteista ei tarvitse selvitä yksin ja ilman tukea. Perheterapiassa voidaan pohtia, miten haasteet näkyvät vanhemmuudessa. Haasteet voidaan kääntää parhaimmillaan voimavaroiksi.

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko

Perheterapeutti, psykoterapeutti