Pariskunta tulee vastaanotolleni ja toinen heistä kertoo, että puoliso saa todella vahvoja tunnereaktioita hänen mielestään ihan normaaleissa tilanteissa.

Kun hieman keskustelemme asiasta enemmän, saan tietooni, että yleensä nämä reagoinnit tapahtuvat, kun puoliso on nauttinut alkoholia tai suunnittelee lähtevänsä ”viihteelle”.  Syy isoihin reagointeihin löytyy hänen omasta historiastaan. Hän on kasvanut perheessä, jossa toinen vanhemmista on käyttänyt runsaasti alkoholia hänen lapsuudessaan. Hän menee näissä tilanteissa oman lapsuuden traumaansa ja reagoi sieltä käsin.

Kun puhutaan tilanteesta, jossa henkilö uppoutuu omaan traumaansa ja sen tunteeseen, puhutaan että trauma triggeröityy. Tämä on hämmentävää niin läheiselle kuin henkilölle itselleenkin.

Mitä triggeröityessään voi tehdä?

Ensimmäinen askel on tunnistaa oman historiansa vaikutuksen. Silloin voi löytää itsenäisesti sen, että tämä minun aikaisemmin kokema traumaattinen asia vaikuttaa minuun juuri nyt.

Kun tunnistaa omat triggerinsä niin voi huomata ja tunnistaa tilanteissa omaa reagointinsa. Esimerkiksi jos triggeröidyt puolison alkoholin käytöstä ja tiedät sen johtuvan omasta historiastasi. On tärkeää, että tiedostat omat reagointimallisi ja niiden tuottamat toimintamallit, tämän jälkeen voit tehdä muutoksia tilanteessa ja käyttäytymisessäsi.

Triggeritilanteissa on hyvä ensiksi rauhoittua. Traumaprotokollan mukaisesti voit kertoa itsellesi, että olet aikuinen ja sinulla on erilaisia keinoja selviytyä tilanteesta. Muistuta itseäsi ettet ole enää lapsi, vaan olet aikuinen tässä ja nyt. Kerro itsellesi rauhoittavasti, että sinulle ei tapahdu mitään pahaa nyt.

Hengitä syvään ja keskity hetkeksi hengittämiseen, tämä useasti rauhoittaa kehoa sekä mieltä.

Kun saat itsesi rauhoittumaan voit reagoida oikeasti tästä hetkestä käsin, etkä vain lapsuuden trauman pohjalta.

Vakauttava pariterapia auttaa kun omat keinot eivät riitä

Tämä vaatii useasti työtä ja puolison tukea tilanteissa. Tämä on hankalaa, mutta apua on saatavilla. Jotta parisuhde voisi toimia paremmin olisi hyvä tutkia traumaa ja sen aiheuttamia reaktioita yhdessä psykoterapeutin kanssa.

Koska trauma vaikuttaa voimakkaasti parisuhteen vuorovaikutukseen olisi hyvä käydä vakauttavan paripsykoterapeutin luona, jotta saatte lisää keinoja tunnesäätelyyn ja trauma tulee käsiteltyä.

Vakauttavaa paripsykoterapia on hyvä väline traumaattisten asioiden käsittelyyn, sillä luodaan vakautta elämään ja parisuhteeseen. Kun elämä vakautuu, luo se turvallisen ilmapiirin traumojen käsittelyyn ja helpottaa myös puolison tai muun perheen elämää.

Jos omasta kotikunnastasi tai sen läheisyydestä ei löydy vakauttavaa pariterapeuttia on etäyhteys toimiva tapa saada apua, jota tarvitsette. Etäyhteyden kautta terapia on ulottuvillanne, turvallisesti kotoa käsin.

Blogitekstin kirjoittaja
Tarja Södergård
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Sosionomi