Pariskunta tulee vastaanotolleni ja toinen heistä kertoo, että puoliso saa todella vahvoja tunnereaktioita hänen mielestään ihan normaaleissa tilanteissa. Miksi puoliso reagoi vahvasti, joissakin tilanteissa?

Kun hieman keskustelemme asiasta enemmän, saan tietooni, että yleensä nämä reagoinnit tapahtuvat, kun puoliso on nauttinut alkoholia tai suunnittelee lähtevänsä ”viihteelle”.  Syy isoihin reagointeihin löytyy hänen omasta historiastaan. Hän on kasvanut perheessä, jossa toinen vanhemmista on käyttänyt runsaasti alkoholia hänen lapsuudessaan. Hän menee näissä tilanteissa oman lapsuuden traumaansa ja reagoi sieltä käsin.

Kun puhutaan tilanteesta, jossa henkilö uppoutuu omaan traumaansa ja sen tunteeseen, puhutaan että trauma triggeröityy. Tämä on hämmentävää niin läheiselle kuin henkilölle itselleenkin.

Mitä triggeröityessään voi tehdä?

  1. Tunnista oman historiasi vaikutus. Silloin voi löytää itsenäisesti sen, että tämä minun aikaisemmin kokema traumaattinen asia vaikuttaa minuun juuri nyt.
  2. Kun tunnistaa omat triggerinsä niin voi huomata ja tunnistaa tilanteissa omaa reagointinsa.
  3. Triggeritilanteissa on hyvä ensiksi rauhoittua.
  4. Hengitä syvään ja keskity hetkeksi hengittämiseen, tämä useasti rauhoittaa kehoa sekä mieltä.

Kun saat itsesi rauhoittumaan voit reagoida oikeasti tästä hetkestä käsin, etkä vain lapsuuden trauman pohjalta.

Tunnista oman historiasi vaikutus

Huomatessasi omassa toiminnassasi hankalina kokemiasi toimintamalleja ja tunteita, on hyvä pysähtyä miettimään voisivatko ne juontua jo lapsuuden perheestäsi. Pari- ja perheterapiassa käytämme elämänjanaa ja sukupuuta näiden asioiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen. Voit käyttää näitä työkaluja myös kotona yksin tai puolisosi kanssa.

Elämänjanan tekeminen on hyvin yksinkertaista. Piirrä paperille jana, johon kirjoitat vuosiluvut elämäsi pituuden mukaan. Sen jälkeen kirjoitat tapahtumat aikajanalle siten kuin muistat. Tärkeintä ei ole että tapahtumat ovat ehdottoman oikein päivälleen tai vuodenkaan tarkkuudella. Merkityksellisintä on se, että elämäsi tapahtumat ovat näkyvillä ja että löydät sekä hyviä että vaikeaksi kokemiasi kokemuksia. Jana on pieni elämänkertomus sinun elämästä.

Sukupuun tekeminen kannattaa aloittaa sinusta itsestä ja niistä ihmisistä, joiden kanssa elät tänään. Sen jälkeen kannattaa sijoittaa siihen omat vanhemmat, sisarukset ja lapset. Mikäli sinulla on joku tärkeä etäinen sukulainen, sijoita hänet myös sukupuuhun. Tämän jälkeen voit pohtia yksin tai puolisosi kanssa, mitä kukin ihminen sinulle merkitsee.

Huomaa ja tunnista vaikeissa tilanteissa oma reagointisi

Kun saat palautetta omasta reagoinnistasi, kiinnitä siihen huomiota ja tunnista omat toimintamallisi. Palautteen kuuleminen ja sen vastaanottaminen voi tuntua hyvinkin epämieluisalta, mutta sen käsittely voi auttaa sinua muuttamaan toimintamallejasi paremmin nykyistä elämää palveleviksi.

Esimerkiksi jos triggeröidyt puolison alkoholin käytöstä ja tiedät sen johtuvan omasta historiastasi. On tärkeää, että tiedostat omat reagointimallisi ja niiden tuottamat toimintamallit, tämän jälkeen voit tehdä muutoksia tilanteessa ja käyttäytymisessäsi.

Opi rauhoittumaan triggeröivissä tilanteissa

Traumaprotokollan mukaisesti voit kertoa itsellesi, että olet aikuinen ja sinulla on erilaisia keinoja selviytyä tilanteesta. Muistuta itseäsi ettet ole enää lapsi, vaan olet aikuinen tässä ja nyt. Kerro itsellesi rauhoittavasti, että sinulle ei tapahdu mitään pahaa nyt.

Erilaisia keinoja opit parhaiten rauhallisessa mielentilassa, tietoisesti työskennellen. Mieti etukäteen, mikä olisi sinun mielestäsi hyvä ja rakentava tapa toimia näissä tilanteissa, nykyisen mallin sijaan. Voit esimerkiksi harjoitella, että kerrot kumppanillesi rauhallisesti, mitä tunteita hänen toimintatapansa ja asia sinussa herättää.

Hengitä syvään ja pysähdy tähän hetkeen

Kun tunnistat, että tunteesi alkavat nousta vahvasti – pysähdy ja hengitä syvään. Näin toimien rauhoitat hermostoasi ja vakautat oloasi. Kun opit tämän työkalun käytön, sinun vahva ja vaikeaksi koettu reagointisi lievenee.

Vakauttava pariterapia auttaa kun omat keinot eivät riitä

Tämä uusi tapa toimia vaatii useasti määrätietoista työskentelyä ja puolison tukea tilanteissa. Tämän kirjoituksen keinot ovat niitä, joita vakauttavassa pariterapiassa opetellaan yhdessä psykoterapeutin kanssa. Ne ova hyviä ja tehokkaita, lisäten yksilön ja parisuhteen hyvinvointia, kun niitä oppii käyttämään. Opettelu ottaa aikansa, mutta niin kuin kaikessa sitkeä työskentely tuo halutun muutoksen.

Vakauttava paripsykoterapia on hyvä väline traumaattisten asioiden käsittelyyn, sillä luodaan vakautta elämään ja parisuhteeseen. Kun elämä vakautuu, luo se turvallisen ilmapiirin traumojen käsittelyyn ja helpottaa myös puolison ja muun perheen elämää. Kun puhutaan traumaattisten tapahtumien käsittelystä, kannattaa varautua useiden kuukausien tai vuosien prosessiin. Tähän on mahdollista hakea Kelan kuntoutuspsykoterapia korvattavuus.

Jos omasta kotikunnastasi tai sen läheisyydestä ei löydy vakauttavaa pariterapeuttia on etäyhteys toimiva tapa saada apua, jota tarvitsette. Etäyhteyden kautta terapia on ulottuvillanne, turvallisesti kotoa käsin, myös Kelan kuntoutuspsykoterapiana.

Tarja SödergårdBlogitekstin kirjoittaja
Tarja Södergård
Vakauttava pari- ja perhepsykoterapeutti
Psykoterapeutti
Sosionomi