Kirjallisuusterapia on itseilmaisuun perustuva taideterapiamuoto. Se on myötäkulkemista, joka tuo kaunokirjallisuuden kauniin sanan kokemustesi tueksi. Ja se on yksinkertaisempaa kuin luuletkaan! Jos osaat lukea ja kirjoittaa, voit osallistua kirjallisuusterapiaan.

Ideana on lukeminen, valmiin tekstin käyttäminen tai itse kirjoittaminen – ja siinäkin voidaan käyttää apuna valmista tekstiä. Siis luova lukeminen tai luova kirjoittaminen. Välineenä on sanataide, jonka avulla lähdetään lisäämään itsetuntemusta ja oppimaan omien tunteiden ja vaikuttimien tiedostamista.

Mitä muuta tarvitaan? Onko kaikki lukeminen ja kirjoittaminen kirjallisuusterapiaa?

Ryhmä ja ohjaaja

Kirjallisuusterapiaa harjoitetaan yleensä ohjatuissa ryhmissä. Terapeuttisuus ryhmässä perustuu läsnäolijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Roolit syvenevät ja jäsenillä on mahdollisuus luoda niiden avulla uusia merkityksiä. Kirjoituksista annettu ja saatu palaute on itse kirjoittamisen lisäksi keskeistä. Kielellisiin tai kirjallisen ilmauksen ongelmiin ei kiinnitetä huomiota.

Ryhmässä kirjoittaminen luo keskinäistä luottamusta ja yhteisyyden tunnetta. Palautteen myötä alat huomata, että muillakin on samanlaisia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Myös ryhmän empatia on arvokasta antia. 

Mikä ihmeen sanataide?

Työskentelyn pohjaksi voidaan käyttää kirjallisuutta laidasta laitaan: kirjoja, lehtiä, äänitteitä, videoita. Kaikki lajit ovat käytössä runoudesta pakinaan ja lehti-ilmoituksiin.  Ohjaajan ja ryhmän vaikutus näkyy sitten ehkä jonkin lajin suuremmassa käytössä. 

Myös päiväkirjan kirjoittaminen on kirjallisuusterapiaa varsinkin ryhmään tuotuna. Nykyään internet mahdollistaa vuorovaikutuksellisen päiväkirjan kirjoittamisen ilman ryhmääkin esimerkiksi blogien muodossa. Ammattitaitoisen ohjaajan osuus jää tästä tosin puuttumaan.

Tavoitteet

Tällaisessa ryhmässä kirjoittaminen ja lukeminen antaa mahdollisuuden kaikenlaisten tunteiden ilmaisuun. Kirjoittaminen auttaa myös jäsentämään kaoottisia ajatuksia ja kirjallisuusterapia tuo kaunokirjallisuuden kauniin sanan kokemustesi tueksi. Kirjallisuusterapian avulla:

  • Itsetuntemuksesi ja reagointikykysi paranevat.
  • Löytämällä uusia kielikuvia voit saada uusia oivalluksia. Runot ovat tähän erinomainen väline!
  • Kirjoittaminen ryhmässä kehittää myös keskittymiskykyäsi ja ajantajuasi. 
  • Palautteen antaminen ja saaminen kirjoituksista ryhmässä auttaa sinua tiedostamaan suhdettasi toisiin sekä myös välittömään ympäristöön. Kokemuksesi todellisuudesta avartuu.

Olet luovempi kuin luulet!

Vaikka kirjallisuusterapian tavoitteena ei olekaan kirjoitustaidon harjaannuttaminen, palautteen saaminen muilta kehittää kuitenkin ilmaisutaitoa. Pelkästään runon kirjoittaminen saattaa olla huikea kokemus: Minä osaan kirjoittaa runon!

Kaikilla meillä on synnynnäinen taipumus luovuuteen. Ympäristö vaikuttaa sen kehittymiseen. Kirjallisuusterapeuttisessa ryhmässä Sinulla on hyvä ympäristö kehittää luovuuttasi! Olemme siellä kaikki samassa hersyvässä tilassa. Runohan laskeutuu sinne, minne sen sallitaan laskeutua. Ja kaikki on mahdollista. Suru ja kriisi pysäyttävät Sinut tyhjään tilaan, jossa kaikki on luovuudelle mahdollista. Ilokin löytää runon.

Joka kyynel on

pienen ilon otsaluu

keijun, lintusen (…)      (Eila Kivikk`aho, 1951, Tanka-satu)

Blogitekstin kirjoittaja

Taru Tapioharju
Kirjallisuusterapeuttinen ohjaaja
FT, Suomen kirjallisuus
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja
Ratkaisukeskeinen terapeutti
Väitöskirjatutkija,psykologia, vuodesta 2016