Miesten masennus on erilainen kuin naisten masennus, ja siksi on tärkeää puhua siitä, miten miesten masennus näkyy. Hyvin usein perheterapiassa puoliso kuvaa miehen muuttuneen äreäksi, vihaiseksi ja vetäytyväksi. Mies taas itse kuvaa olevansa väsynyt, eikä mikään huvita.

Miten miesten masennus näyttäytyy?

Useimmiten masentunut mies näkee puolison olevan  hankala nalkuttaja, joka haluaa asioita joita mies ei pysty antamaan. Yleensä nämä samaiset asiat ovat olleet paremmin ennen masennusta, eli puoliso yrittää viestittää miehelleen, että toinen on muuttunut.

Miehestä on tullut ärtyisä ja vetäytyvä, eikä hän enää kykene kytkeytymään tunneasioihin tai halua keskustella puolison kanssa asioista. Ja kun puoliso yrittää tätä viestittää ja kutsua miestä keskusteluyhteyteen, niin mies vetäytyy puhumattomuuteen tai hyökkää vihaisena, tai on jopa aggressiivinen. Kun keskusteluyhteyttä ei synny puoliso kokee olonsa hylätyksi. Kun tätä jatkuu tarpeeksi pitkään, tulee parisuhteeseen isoja ongelmia.

Miesten masennus on erilainen kuin naisten masennus, ja siksi on tärkeää puhua siitä, miten miesten masennus näkyy.

Suhteeseen muodostuu näin jatkuva hylkäämisen kokemus, joka toistuessaan ja syö parisuhteen onnellisuutta, mutta myös puolison voimia. Yleensä mies kuvaa tätä perheterapiaistunnolla siten, että puolison tulisi jättää hänet vain rauhaan ja antaa hänen levätä. Mutta puolison toivoessa ja vaatiessa miehen hoitavan itsensä kuntoon, tämä saa aikaan miehessä vihaa.

Mies haluaa ja jaksaa tehdä työnsä, mutta ei jaksa olla enää läsnä perheellensä tai puolisolle varsinkaan henkisesti. Hän elää omaa elämäänsä perheen keskellä. Hän on fyysisesti läsnä, mutta henkisesti tavoittamattomissa. Mies ei yleensä tunnista tai myönnä sitä masennukseksi, minkä vuoksi avun hakeminen myös tuntuu tarpeettomalta.

Masennuksen syyn vierittäminen puolisolle

Tilanne olisi parempi, mikäli mies tunnistaisi oman masennuksensa ja lähtisi hoitamaan sitä, mutta yleensä syy nähdään puolisossa ja perheessä. Kovin usein mies kokee, että puoliso on niin hankala, eikä siksi hänen kanssaan jaksa puhua. Rakkaasta puolisosta on vähitellen tullut vastenmielinen.

Kun puoliso kuulee tätä tarpeeksi pitkään, hän alkaa ajattelemaan että hän ei ole tärkeä ja rakas miehelleen, vähitellen suhde ajautuu kriisiin. Kriisi syvenee sitä mukaa mitä enemmän tunnetason hylkäämistä tämän oravanpyörän pyöriessä suhteessa koetaan. Puoliso alkaa huomaamaan, että jos hän jatkaa tässä parisuhteessa, hänen mielenterveytensä ja voimansa kuluvat aivan loppuun, eikä hän jaksa pitää huolta lapsista.

Asiasta keskusteltaessa mies yleensä sanoo, että kyllä puoliso on rakas ja tärkeä ja että hän haluaa jatkaa parisuhteessa. Mutta käytännön tasolla nämä sanat eivät puolison näkökulmasta toteudu ja tämä saa aikaan huijatuksi tulemisen kokemuksen.

Tilanteen jatkuessa kuukaudesta ja vuodesta toiseen oravanpyörä pyörii näin: mies ei hae apua omaan masennukseensa, juurisyytä ei hoideta, parisuhde kriisiytyy ja ajautuu eroon.

Yleensä molemmat puolisot ovat hyvin uupuneita ja lopussa, kun tullaan pari- ja perheterapiaan, kun toinen osapuoli on masentunut.

Perheterapiassa pyritään tukemaan molempien vanhempien voimavaroja. Kun puolison voimavarat alkavat lisääntymään, hän alkaa laittamaan omia hyvinvoinnin rajojaan, eikä enää suostu toisen syytösten uhriksi.

Puoliso voi alkaa ajattelemaan, että jos mies pitää häntä hankalana, niin mitäpä siitä suhteesta sitten tulee jos toinen on jatkuvasti syntipukki toisen pahan oloon – eihän sellaista suhdetta kannata jatkaa kummankaan näkökulmasta katsottuna.

Mistä miesten masennus johtuu

Yleensä syy oman masennuksen kohtaamiseen on miehen kasvu välttelevässä vuorovaikutussysteemissä. Hän on oppinut olemaan kuuntelematta omia tunteitaan ja että tunteet ovat huono asia. Kun tarvitsisi kuunnella itseään ja omia tunteita, niin sitten sitä ei osata tehdä. Avun hakeminen ja pyytäminen koetaan usein häpeällisenä.

Kun yksilö kasvaa selviämään liian varhain omia avuin tunteiden osalta on apua vaikea ellei mahdotonta hakea aikuisena. Yksin pärjäämisestä on ollut aina ainoa vaihtoehto. Näin terapiasta avun hakeminen tuntuu vastenmieliseltä, koska omaa tarvitsevuutta ei ole lupa ollut olla olemassa lapsena, näin sille ei ole tilaa aikuisuudessakaan.

Tämä johtaa siihen että vaikeat tunteet on helpompi mykistää asiat joko päihteillä, työn teolla tai jollakin muulla riippuvuudella – työnarkomania, päihde- tai seksiriippuvuus. Joku voi urheilla pakonomaisesti, toinen voi katsoa loputtomasti sarjoja, kunhan vain ei tarvitse ajatella omaa elämää ja siihen liittyviä vaikeaksi koettuja tunteita.

Mikä voisi auttaa näihin ongelmiin

Mikä sitten ratkaisuksi tällaiseen ongelmaan? Jokaisen yksilön tulisi tunnistaa omat tunteensa ja kuunnella niitä. Jos ei kykene sisäiseen vuoropuheluun, niin sitä pitää opetella. Sitä voi opetella psykoterapiassa ja keskustellen puolison kanssa, suosittelen tekemään molempia.

Yleensä miehet eivät hyödy pelkästään omasta yksilöpsykoterapiasta. Useampi mies on kuvaillut, että suurin hyöty heille on perheterapiasta, jossa vaimo ja lapset on mukana kertomassa heidän omaa näkökulmaa. Heidän kuvatessa, miltä miehen ja isän toiminta ja vuorovaikutus perheen silmin näyttää avaa miehen silmiä hänen avuntarpeelleen.

Niinpä miesten masennuksen hoidossa tehokkainta on perheterapia, ja tämän rinnalla voi olla myös miehellä tai molemmilla puolisoilla oma yksilöterapia, mutta monen miehen kuvauksen perusteella tehokkainta on ehdottomasti perheterapia.

 

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko
Psykoterapeutti
Perheterapeutti
Sairaanhoitaja, psyk.
Terapeuttitalo, Oulu