Matkani perhe- ja paripsykoterapeutiksi on kääntynyt jo voiton puolelle ja aloinkin pohtimaan terapiatyöni perustana olevia asioita.

Minkälainen on minun työotteeni? Opiskeluiden aikaisen tietotulvan keskeltä on ollut ajoittain vaikea poimia itselle ne tärkeimmät ja merkityksellisemmät osat.

Ihmisiä kohdatessa ja terapiatyötä tehdessä ajatus on kuitenkin selkiytynyt ja jäsentynyt; perustan työni vuorovaikutussuhteen vaalimiseen, avoimeen dialogiin sekä asiakkaan voimavarojen löytymiseen ja vahvistamiseen.

Vuorovaikutussuhteen vaaliminen

Vuorovaikutussuhde asiakkaaseen on ikään kuin kehys muutosprosessille ja olennainen osa terapeuttista työskentelyä. Se on tutkitustikin merkityksellisempää terapian lopputuloksen kannalta kuin terapiasuuntaus tai tekniikka. Tästä syystä luottamuksellisen, turvallisen ja empaattisen vuorovaikutussuhteen luominen on jotain mitä erityisesti vaalin työssäni.

On tärkeää, että perheillä, pariskunnilla tai yksilöillä on helppo ja turvallista tulla luokseni. Kokemus siitä, että tulee aidosti kuulluksi ja ymmärretyksi on äärimmäisen tärkeää.

Muutos, yhteisen ymmärryksen sekä uusien merkityksien löytyminen on mahdollista juuri näissä suhteissa; vuorovaikutussuhteessa terapeuttiin, perheenjäsenten sekä puolisoiden välisissä suhteissa.

Perhe- ja pariterapiaa ajatellen vuorovaikutussuhteita on useampia ja sen lisäksi, että terapiasuhde asiakkaaseen on tärkeää, työskentelyn keskiössä ovat kuitenkin vuorovaikutussuhteet perheen jäsenten tai puolisoiden välillä.

 

Avoimen dialogin merkitys kohtaamisessa

Perheiden ja pariskuntien kanssa työskennellessä pidän tärkeänä heidän aitoa kohtaamistaan ja pysähtymistään heidän elämänsä äärelle.

Jokainen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tätä kunnioittaen koen, että voin lähteä tekemään heidän kanssaan yhteistä matkaa, matkaa ymmärrykseen ja muutokseen.

Kaiken kiireen keskellä voi olla jo todella merkityksellistä, että joku pysähtyy ja on läsnä kuuntelemassa. Kuunteleminen vaatii avointa ja tyhjää mieltä, jotta kuuntelulle on todella tilaa.

Aito kuuntelu herättää mielenkiinnon sekä halun olla avuksi asiakkaalle. Kuuntelun lisäksi kuultuun vastaaminen on merkityksellistä.

Asiakas odottaa saavansa palautetta ja vastauksia. Merkityksien jakaminen yhdessä rikastuttaa keskustelua ja tuo uusia näkökulmia sekä vie eteenpäin yhteisen ymmärryksen etsimisen polulla.

Asioilla on usein monia totuuksia ja näiden vaihtoehtoisten näkökulmien tutkiminen on tärkeässä osassa terapiatyötäni.

 

Piilossa olevat voimavarat

Ajattelen, että kaikissa meissä on olemassa olevia voimavaroja, mutta raskaassa elämäntilanteessa tai mielen maiseman kaventuessa niitä voi olla hankala itse tunnistaa ja löytää.

Yhdessä tutkimalla on mahdollista päästä kosketuksiin taas mielihyvän lähteisiin ja piilossa oleviin vahvuuksiin sekä nähdä näitä muissa perheenjäsenissä tai puolisossa. Myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen perheen jäsenten tai puolisoiden välillä lisää heidän omia voimavarojaan.

Näitä minulle tärkeitä terapiatyön perusteita kuljetan mukanani prosesseissa, joissa saan asiakkaiden kanssa olla. Perustan terapiatyöni näihin ja integroiden eri terapiatekniikoita asiakaslähtöisesti haluan auttaa perheitä, pariskuntia ja yksilöitä kohti hyvää ja onnellista elämää.

 

Blogitekstin kirjoittaja:

Sini Matilainen

Sosionomi, AMK

Pari- ja perhepsykoterapia opintojen loppusuoralla