Pitääkö puoliso laittaa vaihtoon, jos haluaa hyvän ja toimivan parisuhteen?

Olen ollut messuilla Vapaudu rakastamaan – 10 askelta hyvään parisuhteeseen oppaan teemalla. Maksuttoman oppaan voit tilata edellä olevasta linkistä. Otsikko herätti monenlaisia kommentteja ja yksi niistä jäi erityisesti mieleeni. Pitkääkö puoliso laittaa vaihtoon, jos haluaa hyvän ja toimivan parisuhteen? Ei tarvitse. Parisuhteen voi saada toimimaan määrätietoisella työskentelyllä. Toki siihen tarvitaan molempien osapuolten sitoutuminen ja tahtotila parantaa parisuhdetta. Moni parisuhteen vaikeaksi koettu asia on mahdollista korjata, kun ongelma nähdään vuorovaikutuksen haasteena. Ulkoistamalla ongelmat ihmisistä asioihin, niitä on helpompi alkaa työstämään. Jos ongelma nähdään ihmisissä, persoonassa muutos on raskas ja toivottoman tuntuinen. Kun haasteet nähdään ihmisen ulkopuolella, vuorovaikutuksen haasteena, on työhön ryhtyminen vähän helpompaa.

Ongelmissa on syy-seuraus-suhteita ei syyllisiä

Ongelmat ovat ratkaisemattomia, jos niihin etsitään syyllistä. On harvoja asioita, joihin on vain yksi vastuullinen. Asiat kasvavat tai pienentyvät vuorovaikutuksessa. Syy-seuraus  -suhteita tarkastellessa syyttely johtaa tilanteen umpikujaan. Omavastuinen asioiden tarkastelu eli mitä asia minussa herättää, auttaa löytämään vaikeisiinkin asioihin ratkaisuja.

Jääkö joku ydintarve täyttymättä?

Suurimmat pettymyksen, vihan, hylkäämisen tunteet nousevat silloin kun jokin oma ydintarve jää täyyttymättä. Tämä on omavastuista sanoittamista. Minä kerron, mitä tunteita, ajatuksia, toimintaa ja johtopääöksiä asiat minussa herättävät. Puolison tehtävä ei ole osata arvata tätä tarvetta, vaan se tulee sanoittaa itse. Yksi arjen rakkauden teko on suostua paljastamaan puolisolle omaa sisintä, omia tarpeita ja toiveita. Puolisolta rakkauden teko on kuulla ja haluta ymmärtää, mitä toinen kertoo. Näin parisuhteessa luodaan nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Suurin arjen rakkauden teko, jonka voi puolisolle tehdä on antaa hänelle ydintarvetta, jota hän kuvailee tarvitsevansa. Rakkauden teoksi sen tekee, jos tätä tarvetta ei itsellä ole tarpeiden ytimessä. Ydintarpeen täyttyminen luo hyvinvointia. Täyttymättä jääminen luo pahoinvointia. Jos tarpeesta luopuu, luopuu osasta itseään. Seurauksena on parisuhteen kasvavat riidat tai etääntyminen. Tsi molemmat vuorotellen, kunnes toive oman ydintarpeen täyttymisestä hiipuu. Yleensä tämä on vaihe, jossa eropohdinnat lisääntyvät.

Ongelman ulkoistaminen

Ongelman ulkoistaminen ei tarkoita ongelman kieltämistä. Se tarkoittaa, että tilanteessa ei etsitä syyllistä. Kun ongelma on ihmisen toiminnassa tai vuorovaikutuksen kohtaamattomuudessa eikä ihmisessä, ongelmaa päästään käsittelemään. Syyttely saa aikaan juupas-eipäs väittelyn, riidan tai toisen vetäytymisen. Ongelmaan ei päästä miettimään helpottavaa ratkaisua, kun aika menee aivan muun puhumiseen tai tyssää puhumattomuuteen. Tältä videolla avaan keskustelutapaa, miten asioista voi puhua asioina, syyttelemättä. Syyttely rakentaa erottavan muurin puolisoiden välille. Se mistä tulee keskustella on, mistä asioista muuri on rakentunut molempien osapuolten näkökulmasta. Ei tule syytellä kuka sen on rakentanut. Näin päästään löytämään tilanteeseen helpostusta ja pohtimaan, miten asian toivottaisiin olevan. Antoisia keskusteluja!

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko Perhepsykoterapeutti MSc Sairaanhoitaja, psyk.