Vuokko Sinko

Vuokko Sinko

VAPAITA ASIAKASPAIKKOJA. Terapiasuhteessa pidän hyvin tärkeänä luottamuksen syntymistä terapeutin ja asiakkaan välillä.
Työote on aktiivinen ja työskentely tavoitteisiin tähtäävää yhdessä työskentelyä.
Terapeutin ja asiakkaan välistä suhdetta voi luonnehtia yhteistyösuhteeksi ja terapeuttia kanssakulkijaksi terapiasuhteen aikana.

Riitta Kotimäki

Riitta Kotimäki

Työt Terapeuttitalolla vaihtuvat uusiin haasteisiin 1.10.2023 lähtien, tästä johtuen ei uusia asiakkaita.