Häpeä syntyy jo varhaisessa vuorovaikutuksessa. Se mikä syntyy vuorovaikutuksessa, parantuu myös vuorovaikutuksessa. Häpeän ei tarvitse antaa sitoa lopun ikää.

Vanhemmat voivat tahtomattaan kasvattaa lapsen häpeämään itseään. Pelolla kasvattaminen tai nöyryyttäminen saa lapsessa aikaan häpeää. Myös vanhemman oma häpeä, voi siirtyä sukupolvisena opittuna mallina lapselle. Blogitekstissäni Rajojen asettamisen taito käsittelen rajojen asettamisen kautta erilaisia tapoja, joilla vanhemmat asettavat rajoja. Osa näistä tavoista ovat turvallisia lapsen kehitykselle ja osa turvattomia. Turvattomuuden tunteen syntyessä, lapsi kehittää selviytymiskeinon.