Koulutustausta

Sosionomi AMK
Psykoterapeuttikoulutuksen
edellyttämät lisäopinnot
Psykoterapiaopinnot 2016-2019

Erityisosaaminen

Ahdistus, stressi, paniikkihäiriöt
Aikuisiin painottuva työskentely

Lisää minusta

Työskentelyotteeni on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Terapiassa ongelmaksi kokemaasi asiaa tutkitaan muutostoiveista käsin ja tarkastellaan omia vahvuuksiasi sekä voimavarojasi. Vuorovaikutuksellisen keskustelun kautta voit tutkailla tilannettasi erilaisista näkökulmista ja luot vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Vahvuuteni terapeuttina on asiakkaan kohtaaminen aidosti ja kokonaisvaltaisesti. Koen tärkeänä terapiasuhteen vuorovaikutuksellisuuden ja turvallisen sekä luottamuksellisen keskusteluilmapiirin luomisen. Asiakkaana olet oman elämäsi asiantuntija ja terapeuttina autan sinua löytämään tavoitteesi ja kulkemaan sitä kohti pienin askelin.

Minulla on vankka kokemus mielenterveys- ja päihdekuntoutujien kanssa tehtävästä työstä sekä ihmisten kohtaamisesta erilaisissa elämäntilanteissa. Pohjakoulutukseltani olen sosionomi (AMK) (2009). Olen suorittanut ammatillisena täydennyskoulutuksena ratkaisukeskeisen psykoterapeutin opintoja valm. 2019.

Click here to add your own text