Häpeä tekee ihmisestä näkymättömän. Toki voimme nähdä hänet fyysisesti, mutta häpeä saa aikaan ihmisen persoonan piiloutumisen niin näkymättömäksi kuin mahdollista. Tämän vuoksi on vaikeaa, tai jopa mahdotonta, oppia tuntemaan ihminen, jonka persoona on piiloutunut häpeän vuoksi.

Oletko kohdannut tällaisen henkilön, jota et ole koskaan saanut oppia tuntemaan? Ihmisen, josta sinulle tulee mielikuva, että et koskaan tavoita häntä. Jos hän on oppinut vitsailemaan itsensä näkymättömäksi, häntä kuvataan usein saippuapalan kaltaisena. Hän luiskahtaa pois vitsailuin, eikä häntä tavoita persoonana.

Näkymätön ihminen voi myös pyrkiä miellyttämään muita ihmisiä hinnalla millä hyvänsä. Hän odottaa aina muiden kertovan mielipiteensä ja tahtonsa ensin, ja sen jälkeen hän osaa olla heidän kanssaan samaa mieltä. Sisäistä lupaa omille mielipiteille ei ole, sillä lupa niihin on viety lapsuuden häpeäkokemuksilla.

Olet voinut elää hänen lähipiirissään vuosia tai jopa vuosikymmeniä, mutta koet ettet siltikään oikein tiedä mitä hän ajattelee, tuntee tai toivoo. Hän on se, jonka apuun voi aina luottaa, hän tekee ja touhuaa, suorittaa asioita että saisi osakseen toisten hyväksyntää. 

Tai ehkä huomaat itse olevasi tämän kaltainen ihminen. Koet että sinun tehtäväsi elämässä on miellyttää muita, että tulisit hyväksytyksi. Omana itsenäsi et halua tulla näkyväksi, koska ajattelet, että silloin sinusta ei pitäisi kukaan. Häpeät sitä millainen olet.

Häpeään kasvaminen

Yksilö kokee varhaisina kasvuvuosinaan, että hän on huono ja paha. Ettei hän ole rakastettava ja oikeanlainen omana itsenään, ja näin hän oppii pitämään persoonansa, ajatuksensa ja tunteensa piilossa muilta. Lapsella tämä on selviytymiskeino tunnekylmässä kasvuympäristössä.

Aikuisuuteen päästyään yksilö on sisäistänyt mallin osaksi itseään, eikä enää edes osaa olla näkyvä tai tarvitseva omana itsenään. Hänen normaalikseen on sisäistynyt omien tunteiden kieltäminen ja hylkääminen. Kun lapsi hylätään toistuvasti tunnetasolla kasvunsa aikana, hän oppii mieluummin hylkäämään omat tarpeensa ja tunteensa kuin kokemaan muiden hylkäämistä. 

Yksilö kasvatetaan häpeämään omaa itseään, häpäisemällä häntä vuorovaikutuksessa. Näin hänestä kasvaa yksilö, jolla ei ole lupaa olla oma itensä, eikä hänellä ole mahdollisuutta olla paras versio omasta itsestään.

Yksilön omanarvontunto on rikottu lapsuuden kiintymyssuhteissa. Rikottu omanarvontunto näkyy aikuisuuden vuorovaikutussuhteissa näkymättömyytenä, yksilön pyrkiessä piilottamaan persoonansa, jonka on kerrottu olevan kelvoton.

Häpeästä vapautuminen

Häpeästä voi kasvaa pois, aivan kuten sitä on kasvettu kantamaan häpäisevissä vuorovaikutussuhteissa. Häpeää kantamasta voi kasvaa pois hyvissä ja kannustavissa vuorovaikutussuhteissa. 

Vapautuakseen kantamasta häpeää, yksilö tarvitsee kannustavia ja rakastavia kokemuksia historian lyttäävien ja häpäisevien kokemusten sijaan. Yksilö tarvitsee toistuvan kokemuksen siitä, että on hyväksytty, rakastettu ja oikeanlainen juuri omana itsenään.

Kasvuprosessi kestää vähintään kuukausia, yleensä vuosia, sillä ensin täytyy oppia pois vääristä uskomus- ja ajatusmalleista, jotka sitovat yksilön häpeään. 

Lue lisää omanarvontunnosta

Tilaa itsellesi maksuton Omanarvontunto -opas, liityt samalla sähköpostilistalle, ja saat viikottain 14.10.2021 saakka viikkokirjeen omanarvontuntoon liittyen.

1.10.2021 julkaisemme Terapeuttitalon verkkokaupassa e-kirjan ja verkkokurssin omanarvontunnosta. Lokakuun puolenvälin jälkeen siirrymme kuukausikirjeeseen.

Blogitekstin kirjoittaja

Ritva Huusko
Psykoterapeutti
Perheterapeutti
Sairaanhoitaja, psyk.